Primopredaja informacionog sistema

08.11.2016.

Završetak Projekta izrade Informacionog sistema za praćenje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama veoma je značajan događaj za Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Kompletan Projekat, čija je vrijednost 50.000 eura, finansiran je od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, a podrazumijevao je nabavku potrebnog hardvera, a zatim i izradu softverskog rješenja.

Tendersku proceduru sprovela je Kancelarija DEU u Crnoj Gori, a posao izrade softverskog rješenja dobila je kompanija „Infostream“ doo iz Podgorice. Najznačajniji segment novog informacionog sistema, čija izrada je trajala šest mjeseci, svakako je aplikacija koja omogućava elektronsku dostavu podataka iz prvostepenog postupka rješavanja zahtjeva od strane ovlašćenih službenika organa vlasti i njihovu automatsku obradu koju sprovode zaposleni u Agenciji. Primopredaja sistema i odgovarajuće dokumentacije i potpisivanje zapisnika obavljena je 07.10.2016. godine u prostorijama Agencije. Primopredaji su prisustvovali predstavnici Kancelarije DEU u Crnoj Gori, predstavnici kompanije „Infostream“ doo iz Podgorice, kao i predstavnici Agencije.