XXVIII Case Handling 2016 radionica

04.11.2016.

XXVIII Case handling radionica se ove godine prvi put održala u Crnoj Gori, u Podgorici, 13-14 oktobra, u hotelu Ramada. Konferenciji su prisustvovali predstavnici nezavisnih tijela koji se bave zaštitom ličnih podataka. Učesnici su imali priliku da predstave kroz svoja izlaganja iskustva iz oblasti zaštite ličnih podataka a koja se odnose na rezultate ostvarene tokom 2015. godine

 

Predstavnik Evropskog nadzornika za zaštitu ličnih podataka, Anna Larsson Stattin, imala je prezentaciju na temu Iskustva u istraživanju žalbi u vezi sa zahtjevima za pristup. Kancelariju Berlinskog komesara za zaštitu podataka i slobodu informacija u Njemačkoj, predstavljale su Carolyn Eichler i Katharina Wiatr koje su imale izlaganje na temu Ispitivanje kredita u e-trgovini. Segi Berberi je u ime Kancelarije Povjerenika za informacije i zaštitu podataka Albanije održao prezentaciju na temu Uticaj medija na privatni život. Kancelariju Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka Republike Srbije predstavljale su Olgica Radovanović i Sanja Bitrović, koje su održale prezentaciju na temu Prekogranični transfer podataka studenata iz Republike Srbije u Australiju bez dozvole Povjerenika. Predstavnici Povjerenika za informacije Ujedinjenog Kraljevstva, Adele Roper, Douglas Burton, Laura Moran, i Sarah Meyers  imali su dvije prezentacije u vezi sa Ryneš presudom: Početak kraja obrade za lične potrebe video nadzora, i Izbjegavanje crnih rupa u zakonodavnim pitanjima zaštite ličnih podataka. Salome Bakhsoliani bila je predstavnik Kancelarije Nadzornika za zaštitu ličnih podataka Gruzije i održala je prezentaciju na temu Legalnost obrade podataka od strane mikrofinansijskih organizacija: Gruzijska analiza slučaja. Stefan Niederer, u ime Federalnog Komesara za zaštitu podataka i slobodu informacija u Njemačkoj, imao je izlaganje na temu Mobilne zdravstvene aplikacije i uređaji. Predstavnik Nacionalnog nezavisnog tijela za zaštitu podataka i slobodu informacijama Mađarske, Laszlo Czebe, održao je prezentaciju na temu Pitanja zaštite podataka i privatnosti u vezi sa kamerama za nadzor – iskustva iz prakse autoriteta za zaštitu podataka Mađarske. Jeton Arifi je u ime Nacionalne Agencije za zaštitu podataka Republike Kosovo održao prezentaciju na temu Razmjenjivanje podataka vlasnika bankovnih računa između Centralne banke i izvršnih organa (sudski izvršitelji). Direkciju za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije predstavili su Marijana Planojevich i Igor Kuzevski, i održali dvije prezentacije na teme: Video nazor u javnih prevozima i prekogranični izazovi i Pravo na privatnost naspram građanske dužnosti i odgovornosti.

U ime Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore prezentaciju je održao Dragan Sekulić, Šef Odsjeka za nadzor, na temu Video nadzor, zakonske odredbe i praksa u Crnoj Gori.

Radionici su prisustvovali i drugi predstavnici nezavisnih tijela za zaštitu ličnih podataka. Holandsko nezavisno tijelo za zaštitu ličnih podataka predstavljala je Rina Steenkamp, koja je održala prezentaciju na temu Iskustva nezavisnog tijela za zaštitu podataka Holandije sa obavještenjima o povredi podataka. Chloé Kurfürst Juriste je u ime Nezavisnog tijela za zaštitu ličnih podataka Francuske imala prezentaciju na temu Postupanje po izjavljenim žalbama a u vezi sa brisanjem sa listinga. Regulatorni organ Gibraltara predstavljao je Nelson Gonçalves, koji je održao prezentaciju na temu Onlajn kolačići. U ime Komisije za zaštitu podataka Bugarske, Radostina Takova je održala prezentaciju na temu Praksa Komisije za zaštitu podataka u video nadzoru. Biro generalnog inspektora za zaštitu podataka o ličnosti Poljske predstavljao je Krzysztof Król koji je održao prezentaciju na temu Analiza slučaja po Zakonu za zaštitu podataka – pitanja u vezi sa novom procedurom.