Odluka po prigovoru na zapisnik o nadzoru, br. 06-11-4757-26/16 od 04.10.2016. godine, donijeta većinom glasova na sjednici savjeta Agencije održanoj 26.10.2016. godine

26.10.2016.

Odbija se prigovor Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 06-11-4757-30/16 od 19.10.2016.godine izjavljen na zapisnik o nadzoru izvršenom dana 26.09.2016.godine kod Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 06-11-4757-26/16 od 04.10.2016.godine, kao neosnovan. Zabranjuje se Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore obrada ličnih podataka iz Biračkog spiska i izvornih registara putem dostavljanja članovima Kooridnacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa suprotno članu 2,6,10, 13, 17, 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore brisanje ličnih podataka prikupljenih od strane članova Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa suprotno članu 2, 6,10, 13 , 17 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji su im dostavljeni na prenosivom mediju CD u roku od 3 dana od dana prijema ovog rješenja. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore da otkloni sve nepavilnosti u obradi ličnih podataka iz Biračkog spiska i izvornih registara i to : ime i prezime, JMB birača, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, pol, mjesto prebivališta i adresa, datum prijave posljednjeg prebivališta, naziv jedinice lokalne samouprave, broj i naziv biračkog područja, brojevi biračkih mjesta koji mu pripadaju, broj i naziv biračkog mjesta, kao i ličnih podataka iz izvornih registara i to : matičnih registara rođenih i umrlih, registar crnogorskih državljana, registar prebivališta, spisak lica koja su dobila otpust iz crnogorskog državljanstva i spisak maloljetnih lica po opštinama u Crnoj Gori koja će do 16.10.2016. godine napuniti 18 godina, rješenja za lica koja su izgubila poslovnu sposobnost, a koji su dostavljeni članovima Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa suprotno članu 2, 6, 10,13 17 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u roku od 3 dana od dana prijema ovog rješenja. Minsitarstvo unutrašnjih poslova je dužno da izvrši naložene upravne mjere precizirane stavom II ,III, IV ovog rješenja, i o tome pisanim putem obavijesti Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od tri dana od isteka roka iz stav II, III, IV ovog rješenja