Izvještaj o seminaru održanom u Opštini Mojkovac dana 07.12.2016. godine

09.01.2017.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Predsjenik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, direktor Agencije, Čedomir Mitrović i Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić posjetili su dana 07.12.2016.godine Opštinu Mojkovac. U saradnji sa predstavnicima Opštine Mojkovac održan je seminar u cilju jačanja administrativnih kapaciteta zaposlenih u organima lokalne samouprave Opštine Mojkovac.

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj je prisutne upoznao sa zakonskim rješenjima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obavezi poštovanja prava na zaštitu ličnih podataka sa kojima službenici opštinskih organa dolaze kroz obavljanje svojim poslova u posjed uz obavezu uspostavljenje jasnih pravila zaštite od svim mogućih obika zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa trećih lica. Predstavnici organa lokalne saouprave upoznati su sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić pristupne upoznala je sa zakonskom obavezom proaktivnog pristupa informacijama na internet stranici Opštine Mojkovac i zakonskim rješenjima u postupku odlučivanja po podnijetim zahtjevima za slobodan pristup informacijama u cilju približavanja javne uprave građanima i činjenja dostupnom za lične potrebe svih građana Crne Gore.

Ovlašćeni službenici za slobodan pristup informacijama su upoznali predstavnike Agencije sa nastojanjem da učine rad svojih organa transparetnim te su im uručeni Priručnici o proaktivnom pristupu informacijama i cilju pune implemetacije u praksi zakonskih rješenja propisanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

mojkovac1 mojkovac2