Prezentacija za zaposlene u organima lokalne samouprave, Herceg Novi

12.12.2016.

Nastavljajući aktivnosti na edukaciji građana i institucija iz oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je u opštini Herceg Novi organizovala prezentaciju za zaposlene u organima lokalne samouprave, lokalne uprave i institucija i ustanova čiji je osnivač opština.

Prezentacija se odnosila na zakonske i institucionalne okvire zaštite podataka o ličnosti i slobodnog pristupa informacijama, sa posebnim akcentom na praktičnu primjenu zakonskih rješenja. Posebnu su naglašene obaveze organa lokalne samouprave i uprave u primjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U ime Agencije, prezentaciju su vršili Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije, Sabahudin Delić, pomoćnik direktora i Ljiljana Brajović, kontrolorka za zaštitu ličnih podataka.

Prezentacija je organizovana u saradnji sa Glavnim administratorom opštine Herceg Novi.