Izvještaj sa službenog puta 04.07.2016

08.07.2016.

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj, kao i direktor Agencije Čedomir Mitrović, u periodu od 29. juna 2016. do 1. jula 2016. godine prisustvovali su Konferenciji Garancija privatnosti – implementirano pravo, u organizaciji Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, održao je govor o bilateralnoj saradnji između nadzornih tijela za zaštitu ličnih podataka u regionu, i pohvalio odličnu saradnju između AZLP Crne Gore i Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Na konferenciji se takođe razgovaralo o značaju organizacije konferencije Case Handling, Upravljanje slučajevima, koja će se održati u Crnoj Gori, iz razloga što će se na toj Konferenciji razmjenjivati praksa iz konkretnih slučajeva iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Izvještaj sa službenog puta