Posjeta JU SMŠ „Mladost“ Tivat

08.02.2017.

Obilježavanje Medjunarodnog dana prava na zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori prilikom posjete JU SMŠ „Mladost“ Tivat dana 31.01.2017.godine

   Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Predsjenik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, direktor Agencije, Čedomir Mitrović i Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić posjetili su dana 31.01.2017.godine u Tivtu JU SMŠ „Mladost“ Tivat. U saradnji sa predstavnicima JU SMŠ „Mladost“ Tivat koji si bili domaćini obilježen je Međunarodni dan prava na zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori.
   Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj je prisutne učenike III razreda JU SMŠ „Mladost“ Tivat upoznao sa zakonskim rješenjima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obavezi poštovanja prava na zaštitu ličnih podataka. Predsjednik Savjet Agencije Muhamed Gjokaj je učenicima skrenuo pažnju na sve mogućnosti koje ih vrebaju na internetu čiji su najaktivniji korisnici uz napomenu da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama institucija kojoj se mogu neposredno obratiti za pomoć putem podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ukoliko su njihovi lični podaci zlopotrebljeni bez njihove prethodne saglasnosti za obradu podataka.
   Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić održala je predavanje na temu zaštitu ličnih podataka na internetu sa posebnim osvrtom na objavljivanje podataka na profilima Facebook-a i činjenja dostupnim uz prethodno pribavljenu saglasnost svih lica koji su na fotografijama koje su objavljene na njihovim profilima.
   Predmet pažnje učenika III razreda JU SMŠ „Mladost“ Tivat bila je zakonita obrada ličnih podataka uz prethodno pribavljenu saglasnost lica čiji se podaci obradju kroz primjer dolaženja u posjed ličnih dokumenata i to : lične karte i pasoša, kao i vrste i obima ličnih podataka koji su na predmetnim dokumetima a koji mogu biti njihovom nepažnjom zloupotrebljeni u nedozvoljene svrhe.
   Učenici su dali svoj lični doprinos kroz aktivnu diskusiju koja je imala za rezultat podizanje svijesti prisutnih o važnosti zaštite ličnih podataka kako u svakodnevnom životu tako i posebno na internetu i zaključili da će od 31.01.2017.godine sa većom pažnjom voditi računa o svojim ličnim podacima kao i podacima svojih prijatelja i članova svojih porodica.
   Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su se zahvalili svojim domaćinima na prilici da zajedno obilježe Međunarodni dan na zaštitu ličnih podataka i dogovorili nastavak dalje saradnje u cilju podizanja svijesti učenika JU SMŠ „Mladost“ Tivat o pravu na zaštitu ličnih podataka i prava na privanost kao ljudskog prava.

img1