Seminar u JU SMŠ „Mladost“ Tivat

20.02.2017.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Predsjenik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, direktor Agencije, Čedomir Mitrović, Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić i Pravni savjetnik Odsjeka za predmete i žalbe, Jelena Pejović posjetili su dana 16.02.2017.godine u Tivtu JU SMŠ „Mladost“ Tivat. U saradnji sa predstavnicima JU SMŠ „Mladost“ Tivat koji si bili domaćini održan je seminar u multimedijalnoj sali Opštine Tivat na temu “Zaštita ličnih podataka maloljetnih lica na internetu“. Direktor JU SMŠ „Mladost“ Tivat, Jovanka Vujačić ukazala je na značaj seminara za učenike škole a sve u cilju podizanja svijesti zaštite ličnih podataka na internet na svim internet aplikacijama.
Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj je prisutne učenike JU SMŠ „Mladost“ Tivat upoznao sa izazovima sa kojima se susreću prilikom korišćenja interneta s posebnim osvrtom na Facebook kao i najaktuelniji međ učenicima Instagram koji nudi različit dijapazon mogućnosti za povredu prava na zaštitu ličnih podataka lica čiji se podaci obradjuju a to su najčešće njihovi drugari kao i javne ličnosti. Izazova je mnogo sa kojima se susrećemo u radu te je Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj ukazao prisutnima na tehičke mogućnosti koje pruža Instagram kao i na zakonska rješenja kad je upitanju zaštita privatnosti korisnika Instagrama i Facebook-a.
U cilju procjene stepena znanja kao i ovladanih vještina korišćenja interneta učenika JU SMŠ „Mladost“ Tivat Pravni savjetnik u Odsjeku za predmete i žalbe, Jelena Pejović je podijelila uputnike učenicima koji će biti predmet posebne pažnje radi izrade Godišnjeg izvještaja u oblasti zaštite ličnih podataka Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2017 .godinu koji će biti javno objavljen nakon usvajanja u Skupštini Crne Gore. Analiza upitnika u naučne svrhe  vršiće se isključivo u cilju utvrdjivanja novih metoda u pristupu širenja svijesti o obavezi zaštite ličnih podataka maloletnih lica prilikom korišćenja interneta.

Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić održala je predavanje na temu zaštitu ličnih podataka na internetu sa posebnim osvrtom na objavljivanje podataka na profilima Facebook-a i činjenja dostupnim uz prethodno pribavljenu saglasnost svih lica koji su na fotografijama koje su objavljene na njihovim profilima. Prisutni učenici su upoznati da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama preduzima korake u cilju uspostavljanja buduće saradnje sa Facebook-om te da su stvoreni preduslovi za uspostavljanje saradnje o čemu će biti donijeta odluka Savjeta Agencije. Koristeći mobilnu aplikaciju Viber Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić je učinila dostupnim svoj lični podataka tj sliku pasoša učeniku JU SMŠ „Mladost“ Tivat koji je upoznat da je ne može koristiti za druge namjene i svrhu niti objavljivati na internetu iako je vladalo mišljenje medju učenicima da je samim slanjem fotografije pasoša data saglasnost za objavljivanje na Facebook ili Instagramu.
Učenici su imali priliku pogledati video spostove koji su namjenjeni maloljetnicima a koji su autorsko djelo kolega iz norveške Agencije za zaštitu ličnih podataka koji su animirali pristine da komentarišu da su bili u sličnim situacijama i da su na isti način postupali.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su se zahvalili svojim domaćinima na prilici da zajedno održe seminar i dogovorili nastavak dalje saradnje u cilju podizanja svijesti učenika JU SMŠ „Mladost“ Tivat kao i njihovih roditelja o pravu na zaštitu ličnih podataka i prava na privanost kao ljudskog prava.