Izvještaj Međunarodna konferencija „Transparetnost u XXI vijeku“ Ottawa, Kanada 21-23 mart 2017. godine

09.05.2017.

Konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ koja je održana u Ottawi, Kanada 21-23 mart 2017.godine, prisustvovao je član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović i, u svojstvu personalnog asistenta, Biljana Božić Rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama Glavni kontrolor.
Teme koje su bile predmet rasprave na Medjunarođnoj konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ su izazovi sa kojima se susreću u radu Komesari za slobodan pristup informacijama i insititucije koje se bave pravom javnosti da zna u 21. vijeku kroz ostvarivanje principa OGP-a i otvorenih portala ali kroz dostupnost korisnih i za javnost interesantnih informacija koja su od javnog značaja. Učesnici konferencije su se bavili pitanjima najčešćih izvora informacija, a to su mediji društvene mreže i dostupnost organa vlasti na njima sa tačnim i pravovremenim informacijama čineći na taj način javnu upravu otvorenom dostupnom gradjanima i u službi građana.
Dana 23. marta  2017. godine član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović održao je sastanak sa  Mrs. Suzanne Legault Informacijskim Komesarom Kanade i predstavnicima kancelarije i razgovarao o ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori i Kanadi i o mogućim oblicima uspostavljanja buduće saradnje izmedju dva organa. Tema razgovora između ostalog bio je i Memorandum o saradnji između dvije institucije. Mrs. Suzanne Legault, Informacijski Komesar Kanade, zahvalila se Lacmanoviću na učešću na predmetnoj konferenciji i ponudi da se potpiše Memorandum o saradnji. Zajednički je konstatovano da uz određene izmjene, koje je predložila Mrs. Suzanne Legault, bi dobro bilo uspostaviti tješnju saradnju između ovih institucija na bazi Sporazuma o saradnji. Na predlog domaćina potpisivanje je odgođeno za narednu priliku, pošto Mrs. Suzanne Legault, Informacijskom Komesaru Kanade, ističe mandat u julu tekuće godine, te je ona smatrala da ne bi bilo cjelishodno da na kraju dužnosti preuzima obaveze u ime onog koji će doći na njeno mjesto.
Mrs. Suzanne, Legault Informacijski Komesar Kanade, je 23.03. priredila i svečanu večeru u čast gosta iz Crne Gore, kojoj je prisustvovao i ambasador Švedske u Kanadi kao predstavnik zemlje koja je prva, krajem XVIII vijeka priznala pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti.