IZVJEŠTAJ SA 61. KONFERENCIJE BERLINSKE GRUPE - MEĐUNARODNE RADNE GRUPE ZA ZAŠTITU PODATAKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

26.05.2017.

61. konferenciji Međunarodne radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama, poznatije kao Berlinska grupa, održanoj u periodu 23.-25. april 2017. godine prisustvovali su Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i pravni savjetnik - kontrolor u Odsjeku za slobodan pristup informacijama Mirsada Suljević. Uspješno je  predstavljen izvještaj Crne Gore u oblasti zaštite podataka za period između dvije konferencije. Na konferenciji su usvojeni priijedlozi zaključaka sa prethodnog sastanka Berlinske grupe održane u novembru 2016. godine u Berlinu.
U skladu sa sadržajnom agendom na konferenciji je obrađivan veliki broj tema koje se tiču različitih segmenata zaštite podataka u telekomunikacijama. Neke od konkretnih tema su Izvještaji zemalja učesnica, Pluralitet i privatnost, Pitanja privatnosti u zadržanim podacima – pravna regulativa,  Perspektive zaštite podataka, Pitanja unaprijeđenja firmware-a za IoT uređaje, Povezani automobili (pitanja povezanosti i privatnosti korisnika rent a car automobila putem GPS-a, pitanja praćenja kretanja taxi auta i svih drugih automobila koji imaju GPS uređaj), Pametne infrastrukture u okviru gradova, Zaštita podataka i međunarodna standardizacija, Predavanje stručnajka kompanije Apple o zaštiti podataka korisnika njihovih proizvoda i sistemu kriptovanja i anonimizacije podataka koju koristi ova kompanija u novom operativnom programu, Potencijalne opasnosti od algoritamskog – digitalnog odlučivanja kroz pokretanje korisničkih servisa,  Web praćenje, Predstavnici Google-a o novoj politici privatnosti i pravu da podaci korisnika Google-a budu uklonjeni (de-listed), Pitanja privatnosti na društvenim mrežama, Reorganizacija Berlinske grupe i ostale veoma zamiljive teme.
Pored učešća u oficijelnom dijelu konferencije, Predsjednik Savjeta Agencije je iskoristio priliku da razmijeni mišljenja sa predstavnicima drugih zemalja učesnica, upozna se sa izmjenama u njihovim zakonodavstvima koji regulišu ovu oblast, kao i da njih upozna sa izmjenama kod nas. Uspostavljeni su odnosi i predložena čvršća saradnja i razmjena iskustava po nekim pravnim pitanjima, odnosno institutima koji su u drugim zakonodavstvima duže pristutni.