Izvještaj sa službenog puta, Rim 22. do 26. maj 2017.

31.05.2017.

BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA:
MEĐUNARODMA SARADNJA U KRIVIČNOM PRAVOSUĐU
RIM 22 – 26 MAJ 2017

Tročlana delegacija u sastavu predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj, kao i članovi Savjeta Agencije Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović, u periodu od 22. do 26. maja 2017. godine posjetila je Rim u okviru regionalnog IPA projekta pod nazivom „Borba protiv organizovanog kriminala, međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu“. 
Tokom trodnevne posjete, Savjet je, zajedno sa predstavnicima Uprave policije MUP-a, razmijenio iskustva sa Garante per la protezione dei dati personali i Guardia di Finanza o pitanjima koji se tiču zaštite podataka u policijskim aktivnostima. Naročito je bilo riječi o temama kao što su: prikupljanje zadržanih podataka iz telekomunikacija za svrhe krivične istrage, PNR (evidencija podataka o putnicima), prava lica čiji se podaci obrađuju, zatim pitanja koja se tiču objavljivanja podataka iz policijskih dosijea (od strane medija), kao i video nadzor.
Osim analiza dosadašnjih zajedničkih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, na sastanku su definisane polazne osnove za dalju konkretnu operativnu saradnju i podršku.