Saopštenje za javnost

30.01.2018.

Povodom Dana zaštite podataka o ličnosti, koji se obilježava 28. januara jer je na taj dan 1981. godine potpisana Konvencija 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su posjetili JU Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj.

Član Savjeta Agencije Aleksa Ivanović, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i pravni savjetnik Nikola Mrdak su djeci lišenoj roditeljskog staranja i djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama održali predavanje o zaštiti ličnih podataka na internetu i društvenim mrežama.

Zaposlenim u ovoj instituciji održano je predavanje na temu zaštite ličnih podataka štićenika i obavezama institucije definisanim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imajući u vidu činjenicu da su štićenici maloljetna lica, kao i da ova ustanova obrađuje najširi obim njihovih ličnih podataka, akcenat je stavljen na posebnoj (osjetljivoj) kategoriji ličnih podataka. 

Cilj ove posjete je edukacija u dijelu implementacije međunarodnog i domaćeg zakonodavnog okvira koji podrazumijeva obradu podataka u najboljem interesu maloljetnog lica.