28. septembar, Dan slobodnog pristupa informacijama

27.09.2018.

 

Širom svijeta 28. septembar se obilježava kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je Ustavom i relevantnim međunarodnim dokumentima. Pravo na slobodan pristup informacijama omogućava građanima nadzor nad zakonitošću rada organa vlasti, nadzor nad trošenjem novca iz budžeta, što sprječava nenamjensko upravljanje povjerenim sredstvima, beskompromisno sužava put moguće zloupotrebe vlasti kao i korupciju. Na današnji dan se zapravo promoviše pravo crnogorskih građana, da kao društvo koje baštini različitosti bude aktivni sudionik u svim bitnim odlukama i procesima.

Značaj Zakona o slobodnom pristupu informacijama ogleda se u tome što predstavlja ključni mehanizam za spriječavnje korupcije, otkrivanje počinioca zloupotrebe službenog položaja i protivpravno trošenje javnih sredstva opredeljenih iz budžeta Crne Gore, kao i ogledalo transparentnosti društva uz nastojanje dosezanja standarda u ovoj oblasti sa ciljem uspostavljanja vladavine prava i pravne države. Transparentnost državnih i lokalnih institucija ključna je u borbi protiv korupcije te je pravo na slobodan pristup informacijama uslov za suzbijanje korupcije i put ka otvorenosti društva.

Transparentnost i odgovornost organa vlasti koju podstičemo je mjerilo demokratije društva koje težimo da učinimo otvorenim i da državna upotreba bude u službi građana. 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će 28. septembra 2018. godine otvoriti svoja vrata za sve korisnike Zakona sa ciljem upoznavanja o svim ostvarenim rezultatima Agencije i pružiti pravnu pomoć građanima u postupku ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama.