Saopštenje za javnost

03.04.2020.

 

Na danas održanoj sejdnici Savjeta Agencije donijeta je Odluka o imenovanju Ivana Medojevića za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

U zakonom predviđenoj proceduri i sprovedenom Javnom konkursu, uslove za imenovanje direktora/ice Agencije ispunjavala su tri kandidata/kinje:

1. Čedomir Mitrović

2. Goranka Vučinić

3. Ivan Medojević

Nakon uvida u dokumentaciju i lične biografije kandidata, većinom glasova „za“ i to predsjednika Savjeta Sretena Radonjića i člana Savjeta Bojana Obrenoviće imenovan je Ivan Medojević, dugogodišnji državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu, dok je član Savjeta Muhamed Gjokaj bio protiv njegovog izbora.

Savjet je, cijeneći važnost budućeg rada Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i potrebu kadrovske promjene u ovoj instituciji, a polazeći od dosadašnjeg rada državnog tužioca Ivana Medojevića smatrao da gospodin Medojević može uspješno odgovoriti svim obavezama koje stoje pred ovom značajnom institucijom u narednom periodu.