Međunarodni dan "Prava javnosti da zna" - 28. septembar 2016.god

28.09.2016.

/docs/naslovna/dan-prava-javnosti/image-0-02-03-dbbe401af6b1902c1f9b271b10f529707d3cc94e501fedd959abef09062069ee-V.jpg

Danas obilježavamo 28.09.2016.godine dan slobodnog pristupa informacijama. Iako ga definišemo kao tekovinu modernog prava gdje se u Crnoj Gori pojavljuje usvajanjem prvog Zakona o slobodnom pristupu informacijama 2005.godine razvijene zemlje i društva su koristila ovo pravo već vjekovima...

Opširnije...

Preporuka Savjeta Agencije

01.09.2016.

Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama više puta su se obraćala lica zahtjevima za  pojašnjenje zakonskih odredbi, a vezano za sajtove za zapošljavanje na kojima je česta pojava oglasa da „renomirani poslodavac" raspisuje oglas za određena radna mjesta, te na upit koji je to poslodavac i po čemu je renomiran, ne može se dobiti odgovor, a česte su situacije u kojima lica na oglase ovog tipa šalju svoj CV posrednicima u zapošIjavanju, pa je nejasno da li jedna strana ima pravo da krije svoj identjtet, a da za uzvrat traži tuđi kao i da li je takva situacija regulisana zakonom.

Sajtovi za zapošljavanje bave se rješavanjem pitanja iz domena zapošljavanja, putem javnog objavljivanja oglasa. Na osnovu gore navedenog, jasno je da se radi o javno objavljenom oglasu na koji se građani prijavljuju svojevoljno, dostavljajući svoje lične podatke. Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, objavljivanje oglasa na ovakav način ne može se smatrati povredom materijalnog prava, te s tim u vezi, u ovakvim slučajevima ne postoji zakonski osnov po kojem bi Agencija mogla izvršiti inspekcijski nadzor i utvrditi identitet "renomiranog poslodavca" (fizičkog ili pravnog lica).

S tim u vezi, treba voditi računa da se lični podaci ne dostavljaju olako prilikom prijavljivanja na oglase sumnjive sadržine, iz kojih se ne može utvrditi identitet poslodavca ("renomirani poslodavac"), jer samim prijavljivanjem građani daju svoju saglasnost za obradu ličnih podataka, gdje u datim situacijama može doći do zloupotrebe identiteta kao i druge vrste zloupotrebe podataka o ličnosti, te se ne treba ni prijavljivati na takve oglase.


Zapisnik o nadzoru izvršenom kod Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

23.08.2016.

Izvještaj sa službenog puta 21.07.2016

22.08.2016.

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, i prevodilac Marija Perazić, prisustvovali su 06. jula 2016. godine konferenciji Preispitivanje zaštite podataka i privatnosti u Evropi: Oblikovanje evropske digitalne budućnosti, održanoj u Briselu, u organizaciji Public Policy Exchange. Službeni put obavljen je u periodu od 05. do 07. jula 2016.

Na konferenciji su govorili eminentni predavači iz oblasti zaštite ličnih podataka, Michele Voznick, Dr. Els De Busser, profesor David Wallom, Christoph Luykx, Boris Wojtan, Jos Dumortier, Zoe Kardasiadou, Alexander Whalen, kao i Ero Balsa.

Delegati su ispitivali nove razvoje Zakona o zaštiti podataka u Evropi. Diskutovalo se o objedinjavanju pravila o zaštiti podataka za evropska preduzeća; razmatrali su se načini za postizanje prave ravnoteže između privatnosti i bezbjednosti; ocijenjivala su se prava korisnika i povjerenje u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Predavači su diskutovali o evropskom okviru za zaštitu ličnih podataka, i s tim u vezi o tehnološkim razvojima i globalizaciji. Naveli su da su glavni ciljevi da pravila odgovaraju jedinstvenom digitalnom tržištu, da treba da postoji harmonizovan i pojednostavljen okvir, da pojedinci kontrolišu svoje podatke, i da treba modernizovati upravljanje zaštitom podataka; zatim da treba ažurirati prava i obaveze, i bolje opremiti agencije za zaštitu podataka.

Jedna od tema konferencije bila je i međunarodni transferi ličnih podataka, i s njom u vezi govorilo se o izazovu globalizacije, da transferi treba da budu olakšani, a u isto vrijeme mora se osigurati kontinuitet zaštite prava pojedinaca.

Predavači su takođe govorili o računarstvu u oblaku, i o njegovom prožimanju u moderni svijet. Zaključili su da su povjerenje i bezbjednost ključ za uspješno usvajanje računarstva u oblaku i njegove mogućnosti za upravljanjem evropskom ekonomskom ekspanzijom.

Izvještaj sa službenog puta


Izvještaj sa službenog puta 04.07.2016

08.07.2016.

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj, kao i direktor Agencije Čedomir Mitrović, u periodu od 29. juna 2016. do 1. jula 2016. godine prisustvovali su Konferenciji Garancija privatnosti – implementirano pravo, u organizaciji Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, održao je govor o bilateralnoj saradnji između nadzornih tijela za zaštitu ličnih podataka u regionu, i pohvalio odličnu saradnju između AZLP Crne Gore i Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Na konferenciji se takođe razgovaralo o značaju organizacije konferencije Case Handling, Upravljanje slučajevima, koja će se održati u Crnoj Gori, iz razloga što će se na toj Konferenciji razmjenjivati praksa iz konkretnih slučajeva iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Izvještaj sa službenog puta