Zapisnik o nadzoru izvršenom kod Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

23.08.2016.

Izvještaj sa službenog puta 21.07.2016

22.08.2016.

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, i prevodilac Marija Perazić, prisustvovali su 06. jula 2016. godine konferenciji Preispitivanje zaštite podataka i privatnosti u Evropi: Oblikovanje evropske digitalne budućnosti, održanoj u Briselu, u organizaciji Public Policy Exchange. Službeni put obavljen je u periodu od 05. do 07. jula 2016.

Na konferenciji su govorili eminentni predavači iz oblasti zaštite ličnih podataka, Michele Voznick, Dr. Els De Busser, profesor David Wallom, Christoph Luykx, Boris Wojtan, Jos Dumortier, Zoe Kardasiadou, Alexander Whalen, kao i Ero Balsa.

Delegati su ispitivali nove razvoje Zakona o zaštiti podataka u Evropi. Diskutovalo se o objedinjavanju pravila o zaštiti podataka za evropska preduzeća; razmatrali su se načini za postizanje prave ravnoteže između privatnosti i bezbjednosti; ocijenjivala su se prava korisnika i povjerenje u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Predavači su diskutovali o evropskom okviru za zaštitu ličnih podataka, i s tim u vezi o tehnološkim razvojima i globalizaciji. Naveli su da su glavni ciljevi da pravila odgovaraju jedinstvenom digitalnom tržištu, da treba da postoji harmonizovan i pojednostavljen okvir, da pojedinci kontrolišu svoje podatke, i da treba modernizovati upravljanje zaštitom podataka; zatim da treba ažurirati prava i obaveze, i bolje opremiti agencije za zaštitu podataka.

Jedna od tema konferencije bila je i međunarodni transferi ličnih podataka, i s njom u vezi govorilo se o izazovu globalizacije, da transferi treba da budu olakšani, a u isto vrijeme mora se osigurati kontinuitet zaštite prava pojedinaca.

Predavači su takođe govorili o računarstvu u oblaku, i o njegovom prožimanju u moderni svijet. Zaključili su da su povjerenje i bezbjednost ključ za uspješno usvajanje računarstva u oblaku i njegove mogućnosti za upravljanjem evropskom ekonomskom ekspanzijom.

Izvještaj sa službenog puta


Izvještaj sa službenog puta 04.07.2016

08.07.2016.

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj, kao i direktor Agencije Čedomir Mitrović, u periodu od 29. juna 2016. do 1. jula 2016. godine prisustvovali su Konferenciji Garancija privatnosti – implementirano pravo, u organizaciji Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, održao je govor o bilateralnoj saradnji između nadzornih tijela za zaštitu ličnih podataka u regionu, i pohvalio odličnu saradnju između AZLP Crne Gore i Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Na konferenciji se takođe razgovaralo o značaju organizacije konferencije Case Handling, Upravljanje slučajevima, koja će se održati u Crnoj Gori, iz razloga što će se na toj Konferenciji razmjenjivati praksa iz konkretnih slučajeva iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Izvještaj sa službenog puta


Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima VDT-a, Vrhovnog suda, Uprave policije i Sudskog Savjeta, 13.06.2016

16.06.2016.

Tema: Preporuka Agencije u vezi s izuzimanjem podataka iz telekomunikacionog saobracaja po naredbi sudija za istragu

Prisutni u ime Agencije:  predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj, članovi Savjeta Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović, Ljiljana Brajovic kontrolor i Mirjana Volkov Šefica Odsjeka za predmete i zalbe

Sastanak je održan 13.06.2016.godine u prostorijama Agencije.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 03.06.2016

03.06.2016.

/docs/naslovna/2016-06-03-saopstenje/saopstenje-03-06-2016.jpg

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj i članovi Savjeta, Radenko Lacmanović i Aleksa Ivanović su danas primili na njegov zahtjev ministra rada i socijalnog staranja Borisa Marića sa saradnicima. Tema sastanka bila je namjera ministra Marića da objavljuje imena i prezimena lica koja su dobila socijalnu pomoć, kao i platne liste i druga primanja koja primaju državni službenici i namještenici u resoru na čijem je on čelu.

Opširnije...