Prezentacija za zaposlene u organima lokalne samouprave, Herceg Novi

12.12.2016.

/docs/naslovna/2016-12-12-hnovi-prezentacija/Seminar06122016.jpg

Nastavljajući aktivnosti na edukaciji građana i institucija iz oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je u opštini Herceg Novi organizovala prezentaciju za zaposlene u organima lokalne samouprave, lokalne uprave i institucija i ustanova čiji je osnivač opština.

Opširnije...

Izvještaj sa službenog puta 25.11.2016. god

25.11.2016.

/docs/naslovna/2016-11-25-berlin/slika_2.jpg

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, g. Muhamed Gjokaj i član Savjeta Agencije g. Aleksa Ivanović, prisustvovali su LX sastanku Međunarodne Radne grupe za zaštitu podataka u telekominikacijama kao predstavnici Agencije. Sastanak se održao od 22 – 23 novembra 2016. godine u Berlinu.

Opširnije...

Primopredaja informacionog sistema

08.11.2016.

Završetak Projekta izrade Informacionog sistema za praćenje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama veoma je značajan događaj za Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Kompletan Projekat, čija je vrijednost 50.000 eura, finansiran je od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, a podrazumijevao je nabavku potrebnog hardvera, a zatim i izradu softverskog rješenja.

Opširnije...

XXVIII Case Handling 2016 radionica

04.11.2016.

XXVIII Case handling radionica se ove godine prvi put održala u Crnoj Gori, u Podgorici, 13-14 oktobra, u hotelu Ramada. Konferenciji su prisustvovali predstavnici nezavisnih tijela koji se bave zaštitom ličnih podataka. Učesnici su imali priliku da predstave kroz svoja izlaganja iskustva iz oblasti zaštite ličnih podataka a koja se odnose na rezultate ostvarene tokom 2015. godine

Opširnije...

Odluka po prigovoru na zapisnik o nadzoru, br. 06-11-4757-26/16 od 04.10.2016. godine, donijeta većinom glasova na sjednici savjeta Agencije održanoj 26.10.2016. godine

26.10.2016.

Odbija se prigovor Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 06-11-4757-30/16 od 19.10.2016.godine izjavljen na zapisnik o nadzoru izvršenom dana 26.09.2016.godine kod Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 06-11-4757-26/16 od 04.10.2016.godine, kao neosnovan. Zabranjuje se Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore obrada ličnih podataka iz Biračkog spiska i izvornih registara putem dostavljanja članovima Kooridnacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa suprotno članu 2,6,10, 13, 17, 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Opširnije...