Konferencija u Austriji (13-14 mart 2014. godine)

01.05.2014.

U Gracu, u Austriji, održana je dvodnevna konferencija naslovljena „Oblikovanje digitalne sredine – Obezbjeđivanje naših prava na internetu“. Konferencija se održala za vrijeme predsjedavanja ove zemlje Savjetom Evrope u periodu od novembra 2013. do maja 2014. godine.


Kao što i sam naslov konferencije govori, glavna tema je bila obezbjeđivanje ljudskih prava na internetu. Svjesni brzog razvoja tehnologije, pokrenute su mnoge akcije i uporednim primjerima dobre, ali i loše prakse, pokušava se pronaći najbolje rješenje za borbu sa ovim problemom.


Na samom početku, učesnici su imali čast da slušaju uvodna obraćanja gradonačelnika Graca, Sigfrida Nagla, zatim Filipa Boile, generalnog direktora Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava u Savjetu Evrope i Mihaela Linharta, generalnog sekretara Federalnog ministarstva Austrije za Evropu, integracije i spoljnu politiku.

Opširnije...

Saopštenje, 30.04.2014

30.04.2014.

U zvaničnoj posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama boravila delegacija Vlade Republike Kosovo

U zvaničnoj posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama juče je boravila delegacija Vlade Republike Kosovo. Delegaciju je predvodio g-din Ismet Cakići, koordinator kancelarije za javne komunikacije u kabinetu Premijera, Škeljzen Ibrahimi, direktor administracije i Arianit Bitići, direktor kancelarije za javne komunikacije.

Delegaciju Republike Kosova su primili g-din Šefko Crnovršanin, predsjednik Savjeta Agencije, g-din Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije, g-din Sabahudin Delić, pomoćnik direktora Agencije i g-din Nenad Durković, šef Odsjeka za registar i informacioni sistem.

U toplom i srdačnom razgovoru, domaćini su goste upoznali sa pravnim i institucionalnim okvirom u Crnoj Gori kada je u pitanju slobodan pristup informacijama, naglasivši ulogu i nadležnosti Agencije definisane novim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Gosti su, zahvalivši na pruženim informacijama, uputili poziv Agenciji za učešće na regionalnoj konferenciji o slobodnom pristupu informacijama, čije je održavanje planirano za jun ove godine. Pored prihvatanja poziva za ovu konferenciju, dogovorena je i bliža saradnja dvije institucije kroz mogućnost potpisivanja Memoranduma o saradnji, a čiji sadržaj će biti dogovoren u narednom periodu.


Saopštenje za javnost, 30.04.2014

30.04.2014.

U okviru sprovođenja TAIEX programa održana obuka na temu: “Međunarodni standardi i praksa u oblasti slobodnog pristupa informacijama”

 

U posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 29.04.2014. godine boravila je ekspertska misija koju su činili Aleksander Kašumov iz Bugarske i Kristina Kotnik-Suman iz Slovenije. Posjeta je organizovana u okviru sprovođenja TAIEX programa, koji obuhvata obuke zaposlenih u Agenciji i organima državne uprave, a tema razgovora je bila “Međunarodni standardi i praksa u oblasti slobodnog pristupa informacijama”.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 11.04.2014

11.04.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Komisijom za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja Republike Makedonije

 

U organizaciji Direktorata za zaštitu ličnih podataka Makedonije (DPDP), 2. i 3. aprila 2014. godine, u Skoplju,  održana je 16. Konferencija organa za zaštitu podataka iz Centralne i Istočne Evrope. U radu Konferencije, osim domaćina, učestvovali su predstavnici Gruzije, Albanije, Slovačke, Slovenije, Poljske, Bugarske, Češke, Srbije, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Moldavije i Crne Gore, kao i predstavnik Savjeta Evropske Unije.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 14.06.2013

14.06.2013.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će postupiti po preporukama DRI datih u okviru Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu

 

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja Državna revizorska institucija (DRI) je dala pozitivno mišljenje na tačnost Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za 2012. godinu.

 

Zbog utvrđenih odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru kao i konstatovanih nedostataka u evidentiranju imovine, nadležni Kolegijum je izrazio uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije...