Obraćanje predsjednika savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Odboru za ljudska prava i slobode

14.12.2012.

Poštovani predsjedniče Odbora, poštovani poslanici, dame i gospodo,

Agencija za zaštitu ličnih podataka u skladu sa članom 62 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti podnosi Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka za 2011. godinu.

Takođe, polazeći od Zaključka Skupštine Crne Gore Agencija je, u skladu sa članom 62 stav 2 Zakona podnijela i Posebni Izvještaj sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period 01. januar - 01. jul 2011. godine. U cilju sticanja potpung uvida u rad Agencije za 2011. godinu informacije i podaci sadržani u njemu su sastavni dio drugog redovnog Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bojan Obrenović i programski direktor NVO „ Inicijativa mladih za ljudska prava “ Boris Raonić su dana 11. maja 2012.godine potpisali Memorandum o budućoj saradnji. 

Potpisivanjem ovog dokumenta nastavlja se uspešna saradnja Agencije i NVO sektora koja će ubuduće biti unaprijeđena kroz razmenjivanje informacija iz domena rada oba subjekta, posebno onih koje se tiču ugrožavanja prava na privatnost.

Opširnije...

Predmet: Predlog za izmjenu zakonika o krivičnom postupku

14.12.2012.

Poštovani gospodine Markoviću,

Ovim dopisom želimo da Vam predočimo naše razloge zbog kojih smatramo da treba pristupiti izmjeni ZKP-a.

Crnogorski državni organi u borbi protiv organozovanog kriminala i korupcije koriste sredstva koja im pruža Zakonik o krivičnom postupku. Ovim sredstvima se zadire u Ustavom garantovanu privatnost građana.

Pitanje ograničenja privatnosti u elektronskim komunikacijama, osim ustavnih garancija i međunarodnih dokumenata, rješava i Zakonik o krivičnom postupku. U poglavlju 9. ZKP-a definisane su mjere tajnog nadzora. Ovdje se nećemo baviti mjerama tajnog nadzora, jer smatramo da pravilna primjena ne dovodi u pitanje garancije iz prava privatnosti.

Opširnije...

Skupštini Crne Gore dostavljen Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka za 2011.godinu

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je, u skladu sa članom 62 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Skupštini Crne Gore dana 27.marta 2012.godine dostavila drugi redovni Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2011.godinu. 

Izvještaj sadrži pregled sprovedenih aktivnosti , statističke pokazatelje o izvršenim nadzorima i dostavljenim evidencijama zbirki, analizu stanja u oblasti zaštite ličnih podataka i dr.


Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka zvanično je obaviještena od strane Delegacije EU da odobrava nastavak Tvinig projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka“, koji je suspendovan krajem novembra 2011.godine, zbog ispunjavanja dva preduslova. Ti preduslovi bili su izrada novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka, na osnovu prijedloga eksperata Tvinig projekta, kao i zapošljavanje prioritetnih kadrova, uzimajuci u obzir raspoloživi budzet za 2012.godinu.

Opširnije...