Skupštini Crne Gore dostavljen Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka za 2011.godinu

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je, u skladu sa članom 62 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Skupštini Crne Gore dana 27.marta 2012.godine dostavila drugi redovni Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2011.godinu. 

Izvještaj sadrži pregled sprovedenih aktivnosti , statističke pokazatelje o izvršenim nadzorima i dostavljenim evidencijama zbirki, analizu stanja u oblasti zaštite ličnih podataka i dr.


Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka zvanično je obaviještena od strane Delegacije EU da odobrava nastavak Tvinig projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka“, koji je suspendovan krajem novembra 2011.godine, zbog ispunjavanja dva preduslova. Ti preduslovi bili su izrada novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka, na osnovu prijedloga eksperata Tvinig projekta, kao i zapošljavanje prioritetnih kadrova, uzimajuci u obzir raspoloživi budzet za 2012.godinu.

Opširnije...

Poziv za medije

14.12.2012.

Poštovani,

28. januar je Međunarodni dan zaštite ličnih podataka i tim povodom Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu: „Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanje prava na privatnost“. Uvodno izlaganje na predmetnu temu podnijeće član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. 

Okrugli sto će biti održan u restoranu Ribnica, u Podgorici, u petak 27. 01. 2012. godine, sa početkom u 10 časova. 

Cilj Agencije je da Vama, kao i široj javnosti, ukaže na pravila za postavljanje video nadzora i uslove koje prethodno treba ispuniti. Takođe će biti riječi i o tome kako zaštititi zadržane podatke nastale posredstvom video kamera.

Pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju.


Poziv za okrugli sto

14.12.2012.

28. januar je Međunarodni dan zaštite ličnih podataka i tim povodom Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu: „Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanje prava na privatnost“. Uvodno izlaganje na predmetnu temu podnijeće član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. 

Okrugli sto će biti održan u restoranu Ribnica, u Podgorici, u petak 27. 01. 2012. godine, sa početkom u 10 časova.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore, u cilju uspostavljanja kvalitetne međunarodne saradnje, su 20. januara 2012. godine u Prištini potpisali Memorandum i Deklaraciju o budućoj saradnji sa Državnom Agencijom za zastitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Sa crnogorske strane dokumenta su potpisali predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin i direktor Agencije Bojan Obrenović, a sa kosovske Glavni državni nadzornik Ruždi Jašari. Ovaj događaj je upriličen u prostorijama Skupštine Republike Kosovo.

Cilj potpisivanja Memoranduma i Deklaracije je definisanje budućih odnosa, razmjena informacija i unapređenje saradnje u cilju podizanja stepena zaštite ličnih podataka na viši nivo.