Odgovor Crnogorskog Telekom-a A.D.

14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Odgovor M:tel-a d.o.o.

14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Dopis Savjeta Agencije upućen Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:tel-u

14.12.2012.

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite informacije o tome da li je bilo promjena u načinu zahtjeva i dostavljanja po zahtjevima zadržanih podataka (listing telefonskih poziva, sms poruka i podataka sa baznih stanica). Do skoro smo imali informacije da je praksa dostavljanja ovih podataka promijenjena i u skladu sa odlukama Agencije.

Ukoliko je ova praksa promijenjena želimo da znamo od kada,  po čijim zahtjevima i po kom pravnu osnovu.


Obraćanje predsjednika Savjeta Agencije Šefka Crnovršanina na sastanku sa NVO sektorom

14.12.2012.

Uvaženi predstavnici nevladinog sektora,

Dozvolite mi da Vas pozdravim ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka i u svoje ime. Zadovoljstvo mi je što je Agencija inicirala sastanak sa predstavnicima civilnog sektora kako bi zajednički utvrdili načine buduće saradnje u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka. Smatram da je na ovom skupu mjesto svim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima ali za ovu priliku nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo brojniji sastanak pa se s toga izvinjavam nevladinim organizacijama koje nijesu pozvane.

Opširnije...

Zoran Jelić tvrdi da u Agenciji za zaštitu ličnih podataka poštuju propise

14.12.2012.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić tvrdi da su u Agenciji za zaštitu ličnih podataka ispoštovani propisi prilikom zapošljavanja četvoro ljudi bez prethodno raspisanog javnog konkursa. Jelić objašnjava u izjavi za „Dan“ da po Zakonu o zapošljavanju poslodavci imaju mogućnost da ne raspisuju javno konkurs, ali da prijavom o tome treba da obavijeste ZZZ.

Zapošljavanje lica u određenim institucijama kod poslodavca kako u privatnom tako i u društvenom sektoru regulisano je odredbama Zakona o zapošljavanju. Svaki poslodavac je dužan da dostavi prijavu Zavodu o slobodnom radnom mjestu. On u prijavi naglašava da li želi da ona bude anonimna ili da se javno objavi na sajtu Zavoda ili sredstvima javnog informisanja. Zavod tri puta sedmično objavljuje oglase u medijima. Dakle, poslodavci imaju autonomno pravo da li će raspisati javno konkurs ili će o tome samo prijavom obavijestiti Zavod. Ukoliko želi da oglas učini vidljivim, on se objavljuje na sajtu Zavoda ili sredstvima informisanja, kaže Jelić.