Međunarodna konferencija „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“, 17. - 18. april 2018. Beograd

19.04.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Beograd%2C%20april%202018/Beograd%20I.jpg

U periodu od 17. – 18. aprl 2018.godine, u Beogradu – Srbija, održana je Međunarodna konferencija „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“.  Konferencija je održana uz podršku ambasade Kraljevine Norveške.  

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u tročlanom sastavu: Radenko Lacmanović, član Savjeta; Ljiljana Brajović, kontrolor i Branka Bešović, pravni savjetnik. 

Cilj Konferencije je bio upoznavanje sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), da li će nivo zaštite ličnih podatak biti na većem nivotu, šta nam to donosi GDPR i da li smo spremni za njenu primjenu i kada.  

Opširnije...

Analiza stanja zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama za 2017. godinu

23.03.2018.

Odgovor Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na Zaključke Vlade Crne Gore sa sjednice od 08.02.2018. godine

22.03.2018.

Odgovor Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na Zaključke Vlade Crne Gore sa sjednice od 08.02.2018. godine

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je dana 24.02.2018. godine primila Zaključke Vlade Crne Gore sa sjednice od 08.02.2018. godine na kojoj je razmatran Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23.09.2017. godine do 23.01.2018. godine, koji je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

 

Opširnije...

Saopštenje o preseljenju

02.03.2018.

OBAVJEŠTENJE

 

 

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je promijenila svoj poslovni prostor, pa se sada nalazi na sljedećoj adresi:

 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147

(Hotel „Best Western Premier“ - Congress Center)

 

Naše kontakt mail adrese i telefoni su ostali nepromijenjeni, tako da nas i dalje možete kontaktirati na sljedeće brojeve:

 

Savjet - tel/fax: +382 20 634 883

Direktor - tel/fax: +382 20 634 884

Zaštita ličnih podataka - tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

Slobodan pristup informacijama - tel:+382 20 621 506

E-mail: azlp@t-com.me


Saopštenje za javnost

30.01.2018.

Povodom Dana zaštite podataka o ličnosti, koji se obilježava 28. januara jer je na taj dan 1981. godine potpisana Konvencija 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su posjetili JU Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj.

Član Savjeta Agencije Aleksa Ivanović, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i pravni savjetnik Nikola Mrdak su djeci lišenoj roditeljskog staranja i djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama održali predavanje o zaštiti ličnih podataka na internetu i društvenim mrežama.

Zaposlenim u ovoj instituciji održano je predavanje na temu zaštite ličnih podataka štićenika i obavezama institucije definisanim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imajući u vidu činjenicu da su štićenici maloljetna lica, kao i da ova ustanova obrađuje najširi obim njihovih ličnih podataka, akcenat je stavljen na posebnoj (osjetljivoj) kategoriji ličnih podataka. 

Cilj ove posjete je edukacija u dijelu implementacije međunarodnog i domaćeg zakonodavnog okvira koji podrazumijeva obradu podataka u najboljem interesu maloljetnog lica.