Odluka po prigovoru na zapisnik o nadzoru, br. 06-11-4757-26/16 od 04.10.2016. godine, donijeta većinom glasova na sjednici savjeta Agencije održanoj 26.10.2016. godine

26.10.2016.

Odbija se prigovor Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 06-11-4757-30/16 od 19.10.2016.godine izjavljen na zapisnik o nadzoru izvršenom dana 26.09.2016.godine kod Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 06-11-4757-26/16 od 04.10.2016.godine, kao neosnovan. Zabranjuje se Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore obrada ličnih podataka iz Biračkog spiska i izvornih registara putem dostavljanja članovima Kooridnacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa suprotno članu 2,6,10, 13, 17, 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Opširnije...

Zapisnik o nadzoru OŠ Radojica Perović

20.10.2016.

Zapisnik o nadzoru u Ministarstvu prosvjete

19.10.2016.

Zapisnik o nadzoru OŠ Štampar Makarije

18.10.2016.

Zapisnik o nadzoru izvršenom kod Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

07.10.2016.