Studijska posjeta Informacijskom povjereniku Slovenije, jul 2011