background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

19.10.2022.

Saradnja Agencije i OEBS-a


Dana 17.10.2022. godine održan sastanak predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, član Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj, direktor Agencije Ivan Medojević i Zamjenica šefice Misije OEBS-a Siv-Katrine Leirtroe.

Razgovor je vođen na temu mogućih oblika i sadržaja partnerske saradnje iz oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama. Ovom prilikom je  zajednički konstatovano da saradnja između Agencije i OEBS-a treba biti u narednom periodu intezivirana, sa ciljem uzajamne podrške u realizaciji projekata koji se tiču promocije i zaštite dva bitna temeljna ljudska prava – prava na zaštitu ličnih podataka i prava na slobodan pristup informacijama.

Posebno interesovanje od strane Zamjenice šefice Misije OEBS-a Siv-Katrine Leirtroe je pokazano za buduća zakonska rješenja u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, dalju implementaciju međunarodnih standarda i evropskog pravnog okvira u novim zakonskim okvirima, kao i kapaciteta Agencije za praktičnu primjenu tih rješenja.