Izvještaj sa službenog puta 25.11.2016. god

25.11.2016.

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, g. Muhamed Gjokaj i član Savjeta Agencije g. Aleksa Ivanović, prisustvovali su LX sastanku Međunarodne Radne grupe za zaštitu podataka u telekominikacijama kao predstavnici Agencije. Sastanak se održao od 22 – 23 novembra 2016. godine u Berlinu.

Na sastanku je bilo riječi o Privatnosti pratforme e-učenja, Pitanjima privatnosti nove generacije usluga za registraciju u imenik Internet korporacije za dodijeljena imena i brojeve, Odgovornosti u kontekstu ažuriranja softvera, Google-u, Privatnosti u društvenim mrežama, Upotrebe biometrije pri elektronskoj potvrdi identiteta, Međunarodnoj i standardizaciji privatnosti i Praćenju na netu.

Predstavnici Agencije su predstavili Izvještaj Crne Gore na LX sastanku Međunarodne Radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama.

muhi i aleksa

muhi i aleksa