Saopštenje za javnost

31.05.2019.

/docs/naslovna/2019/Uprava%20za%20kadrove/Slika.jpg

Na sastanku koji je održan danas u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama definisana je dalja saradnja ove Agencije i Uprave za kadrove. 

Sastanku su ispred Uprave za kadrove prisustvovale direktorica Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice za obuku i razvoj kadrova Jadranka Đurković dok su u ime Agencije prisutni bili Predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj i Mirjana Volkov Rukovoditeljka Odsjeka za predmete i prigovore.

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost

30.05.2019.

/docs/naslovna/2019/Budva%2C%20maj%202019/Slika1..jpg

Zajednička izjava članica „Initiative 20i7“

U duhu njegovanja kvalitetne i kontinuirane saradnje regionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka, 2017.godine obrazovana je "Initiative 20i7" koja okuplja predstavnike nezavisnih tijela zemalja bivše Jugoslavije. Potpisivanjem Deklaracije o međusobnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka o ličnosti  u okviru Inicijative ugovoreni su redovni godišnji sastanci i aktivna razmjena stručnih mišljenja, iskustava i najboljih praksi sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova sa kojima se srećemo u zaštiti ličnih podataka, a naročito izazova koje je donijela Opšta Uredba o zaštiti podataka- GDPR. Cilj "Inicijative 2017" jeste da nadzorni organi iz regiona zajedničkim naporima nađu rješenja i prenesu iskustva u rješavanju dilema iz ove oblasti ljudskih prava.

Domaćin treće "Initiative 20i7"  koja je održana 26-28.maja 2019.godine bila je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

Opširnije...

47. sastanak savjetodavnog Komiteta Konvencije za zaštitu pojedinca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka-Konvencija 108, Pariz, 20., 21. i 22. marta 2019.godine

29.03.2019.

/docs/naslovna/2019/Pariz%2C%20mart%202019/Slika%201.jpg

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović- član Savjeta i Mirjana Volkov- rukovodilac odsjeka za predmete i prigovore su 20, 21 i 22 marta 2019.godine, prisustvovali 47 sastanku savjetodavnog Komiteta Konvencije za zaštitu pojedinca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka-Konvencija 108 koji je održan u Parizu.

Sastanku su, pored crnogorskih predstavnika, prisustvovali i predstavnici Velike Britanije, Njemačke, Poljske, Senegala, Meksika, Srbije, Luksemburga, Gruzije, Moldavije, Maroka, Litvanije, Slovačke, Portugala, Francuske, Italije, Španije i Švajcarske kao i drugih tijela koja prate rad ovog Komiteta.

Opširnije...

Delegacija EUROJUST-a u posjeti Agenciji

26.03.2019.

/docs/naslovna/2019/Eurojust/Eurojust%2C%20slika.jpg

U okviru podrške implementaciji Sporazuma između EUROJUST-a i Crne Gore (konsultacije prema članu 19) u radnoj poseti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 25. marta 2019. godine boravila je delegacija EUROJUST-a. Delegaciju je predvodila oficirka EUROJUST-a za zaštitu ličnih podataka Diana Alonso Blas, a u delegaciji su bili i predstavnici projekta IPA 201 “Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“, Upućeni tužilac u BiH Malči Gabrijelčić, Upućeni tužilac u Crnoj Gori Silvij Šinkovec i Milorad Marković Nacionalni pravni savjetnik. Sa gostima iz EUROJUST-a bila je i Jelena Đaletić iz Vrhovnog državnog tužilaštva, državni tužilac za vezu sa EUROJUST-om. 

 

Opširnije...

8. plenarna sjedinica Evropskog Odbora za zaštitu podataka- EDPB Brisel 12 i 13 mart 2019.godine

15.03.2019.

/docs/naslovna/2019/Brisel%2C%20mart%202019/Slika%201.jpg

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović- član Savjeta i Mirjana Volkov- rukovodilac odsjeka za predmete i prigovore su 12 i 13 marta 2019.godine, u svojstvu posmatrača, prisustvovali osmoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka- EDPB koja je održana u Briselu. Sjednicu je vodila Andrea Jelinek-predsjednica EDPB-a a na istoj je usvojena izjava o izborima u smislu korišćenja ličnih podataka u izbornim kampanjama širom Evrope a što može predstavljati rizik za povredu prava.

Opširnije...