Saopštenje za javnost

20.03.2020.

 

Polazeći od svojih nadležnosti i uloge u sistemu, svjesni da očuvanje javnog zdravlja u Crnoj Gori prolazi kroz težak ispit koji je uzrokovala epidemija virusa COVID-19, a imajući u vidu povećan obim obrade ličnih podataka, mogućnost njihove zloupotrebe i kršenja zakonskih odredbi, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama upućuje

 

PREPORUKE

svim nadležnim organima, medijima, građanima i javnosti

Opširnije...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE !

19.03.2020.

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama poziva sve zainteresovane stranke da, uslijed okolnosti nastalih širenjem virusa COVID-19, od ponedjeljka, 23. marta 2020. godine, do daljnjega, a u cilju zaštite, suzbijanja nastanka i širenja virusa, izbjegavaju lični dolazak u sjedište Agencije.

 

Lica koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije mogu to da čine telefonom, elektronskom poštom ili klasičnom poštom, na kontakt podatke Agencije koji su objavljeni na internet stranici Agencije, i to:

tel. 020-634-883, 

e-mejl: azlp@t-com.me 

adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, Podgorica

 

Arhiva Agencije neće ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije, a predstavnici službe Agencije neće primati stranke niti će ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije.

 

Navedenim mjerama, kao i uspostavljenom organizacijom rada zaposlenih u službi, Agencija se pridružuje poštovanju privremenih mjera i preporuka na zaštiti građana od širenja koronavirusa.

 

U ovoj delikatnoj situaciji potrebno je da svi daju maksimalan lični doprinos kako bi predložene mjere dale efekat i kako bi se olakšao posao prvenstveno zdravstvenim radnicima i drugim licima koja su angažovana u planiranju i sprovođenju mjera na očuvanju zdravlja građana.

 


Saopštenje za javnost

09.03.2020.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama objavila je Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije. Javni konkurs objavljen je na web sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  http://www.zzzcg.me/poslovi/7340887/   i u dnevnim listovima „Dan” i „Pobjeda”. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u štampanom mediju. 

 

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje .


Saopštenje za javnost

27.01.2020.

28. januar - Dan zaštite ličnih podataka

 

Evropski Dan zaštite ličnih podataka izvan Evrope poznat je i kao Dan privatnosti, a svrha mu je podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, što predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti svakog demokratskog društva. Savjet Evrope je 2006. godine, uz podršku Evropske komisije, proglasio Evropskim danom zaštite podataka 28. januar, jer je istog datuma 1981. godine za potpisivanje otvorena Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka – tzv. “Konvencija 108”.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

21.01.2020.

Dana 13.01.2020. godine u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama održana je konstitutivna sjednica novoizabranog Savjeta Agencije. 

Sjednici Savjeta Agencije prisustvovali su predsjednik Savjeta Agencije Sreten Radonjić, članovi Savjeta Bojan Obrenović i Muhamed Gjokaj, direktor Agencije Čedomir Mirović, pomoćnk direktora Sabahudin Delić kao i rukovodioci organizacionih jedinica u Agenciji.

 

Opširnije...

Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 188 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 188 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:128 #3 Illuminate\Session\Store:save in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /var/www/html/www.azlp.me/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /var/www/html/www.azlp.me/public/index.php:58
7
ErrorException
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
6
file_put_contents
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
Illuminate
\
Filesystem
\
Filesystem
put
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
write
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
128
3
Illuminate
\
Session
\
Store
save
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
87
2
Illuminate
\
Session
\
Middleware
\
StartSession
terminate
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
218
1
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
189
0
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminate
/
public
/
index.php
58
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "file_put_contents(): Only 0 of 188 bytes written, possibly out of free disk space"
  
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "/var/www/html/www.azlp.me/storage/framework/sessions/kj2JCyi5wfbuHWqLn1RPKUQph7sdzmM9vHt1sMMH"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"cyeyPRmfxoMjGU4Vf7SWeWOZchxOHN2VIiHej4YI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.azlp.me/me/agencija";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->exists($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if (filemtime($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->get($path, true);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/var/www/html/www.azlp.me/storage/framework/sessions/kj2JCyi5wfbuHWqLn1RPKUQph7sdzmM9vHt1sMMH"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"cyeyPRmfxoMjGU4Vf7SWeWOZchxOHN2VIiHej4YI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.azlp.me/me/agencija";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "kj2JCyi5wfbuHWqLn1RPKUQph7sdzmM9vHt1sMMH"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"cyeyPRmfxoMjGU4Vf7SWeWOZchxOHN2VIiHej4YI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://www.azlp.me/me/agencija";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      list($name) = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/me/agencija"
   #requestUri: "/me/agencija"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/me/agencija"
   #requestUri: "/me/agencija"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
var
/
www
/
html
/
www.azlp.me
/
public
/
index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/me/agencija"
   #requestUri: "/me/agencija"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
REDIRECT_UNIQUE_ID
"XoAPBd6cLaIkxCGxkY3mPQAAAAU"
REDIRECT_STATUS
"200"
UNIQUE_ID
"XoAPBd6cLaIkxCGxkY3mPQAAAAU"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sun, 23 Feb 2020 04:47:16 GMT"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip"
HTTP_HOST
"www.azlp.me"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
SERVER_SIGNATURE
""
SERVER_SOFTWARE
"Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.1.20"
SERVER_NAME
"www.azlp.me"
SERVER_ADDR
"10.2.0.42"
SERVER_PORT
"80"
REMOTE_ADDR
"18.206.76.41"
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/html/www.azlp.me/public"
REQUEST_SCHEME
"http"
CONTEXT_PREFIX
""
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/html/www.azlp.me/public"
SERVER_ADMIN
"root@localhost"
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/html/www.azlp.me/public/index.php"
REMOTE_PORT
"49534"
REDIRECT_URL
"/me/agencija"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
REQUEST_METHOD
"GET"
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/me/agencija"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1585450757.8
REQUEST_TIME
1585450757
APP_ENV
"production"
APP_KEY
"base64:6D1wxL309lacKOUHl99jq4IN9PCn1sCZW4IXySmGSnY="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"warning"
APP_URL
"http://www.azlp.me/"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"www_azlp_me"
DB_USERNAME
"root"
DB_PASSWORD
"Podgorica.67"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_KEY
""
PUSHER_SECRET
""
Key Value
APP_ENV
"production"
APP_KEY
"base64:6D1wxL309lacKOUHl99jq4IN9PCn1sCZW4IXySmGSnY="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"warning"
APP_URL
"http://www.azlp.me/"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"www_azlp_me"
DB_USERNAME
"root"
DB_PASSWORD
"Podgorica.67"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_KEY
""
PUSHER_SECRET
""
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler