Saopštenje za javnost

07.12.2020.

Regionalni sastanak o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u zemljama zapadnog Balkana

24. novembar 2020, online sastanak 

 

Prvi regionalni sastanak o zaštiti ličnhih podataka i sprovođenju GDPR-a koji se održao onlajn 24. novembra 2020. godine okupio je predstavnike zemalja zapadnog Balkana koji dolaze iz institucija i autoriteta odgovornih za zaštitu ličnih podataka, kao i ministarstava za informacione i komunikacione tehnologije, Savjeta za regionalnu saradnju, i predstavnike Evropske komisije. Cilj sastanka bio je da ozvaniči strukturirani regionalni sastanak o zaštiti ličnih podataka i razgovara o koracima koje je potrebno preduzeti u državama zapadnog Balkan ka usklađivanju i sprovođenju odgovarajuće pravne tekovine EU (tj. GDPR). Kako bi olakšao diskusiju i podržao zapadni Balkan za konkretnim prijedlozima, Savjet za regionalnu saradnju je naručio studiju da procijeni usklađenost pravnog okvira u svakoj državi zapadnog Balkana sa GDPR-om, uključujući prepoznavanje izazova i potreba u svakoj državi. Nacrt izvještaja za svaku državu dostavljen je svakoj zemlji prije sastanka i predstavljen tokom sastanka od strane angažovanih savjetnika. Sastanak je pomogao da se ozvaniči pokretanje regionalnog dijaloga o zaštiti ličnih podataka i privatnosti, naročito o sprovođenju GDPR-a; takođe prvi korak u umrežavanju agencija za zaštitu ličnih podataka širom regiona. U ime ove Agencije sastanku je prisustvovao g. Ivan Medojević, direktor Agencije.


Saopštenje za javnost

28.08.2020.

Saopštenje za javnost u vezi pokretanja prekršajnog postupka protiv koalicije „Za budućnost Crne Gore“

Kao što smo obavjestili javnost u saopštenju od 25.08.2020. godine, postupajući u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima vezano za utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka putem kreirane aplikacije od strane koalicije „Za budućnost Crne Gore“, ovlašćena lica Agencije su izvršila nadzor, kojim je utvrđeno da je formiranje ove aplikacije u suprotnosti sa članom 28 Zakona o zaštiti ličnih podataka, obzirom da: 

- navedena aplikacija putem koje će se vršiti obrada ličnih podataka nije definisana niti jednim zakonom, 

- ne postoji pisana saglasnost lica čiji će se podaci obrađivati, 

- rukovalac se nije obratio nadležnom organu za dobijanje neophodne saglasnosti za automatsku obradu podataka.

 

Opširnije...

Rješenje Savjeta Agencije

26.08.2020.

Rješenje Nova srpska demokratija

Opširnije...

Saopštenje za javnost

25.08.2020.

Saopštenje za javnost u vezi nezakonite obrade ličnih podataka od strane koalicije „Za budućnost Crne Gore“

 

Postupajući u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima vezano za utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka putem kreirane aplikacije za prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori a nalaze se u biračkom spisku, putem koje će građani moći anonimno da unose lične podatke birača, čime će se formirati baza ličnih podataka, kontrolori Agencije su izvršili nadzor kod političkog subjekta „Nova srpska demokratija“, konstituenta koalicije „Za budućnost Crne Gore“ kod koga se nalazi pomenuta aplikacija.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

28.07.2020.

Imajući u vidu interesovanje javnosti povodom mišljenja koje je Agencija donijela u odnosu na zahtjev NKT u cilju objavljivanja imena lica u samoizolaciji, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama daje sljedeće saopštenje:

 

Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 21.03.2020. godine obratilo se Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Zahtjevom kojim se traži mišljenje da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja. U svom zahtjevu NKT ističe da ranije preduzete mjere informisanja i edukacije javnosti, kao i preporuke i naredbe, nisu dale pozitav efekat, te da su registrovane brojne pojave nepoštovanja propisane mjere samoizolacije.

Opširnije...