Izvještaj o Spring konferenciji Autoriteta za zaštitu ličnih podataka Evrope 27 – 28 april 2017, Limasol, Kipar

26.05.2017.

 

 

Od konferencije se očekuje da usvoji dvije Odluke, jednu o modernizaciji Konvencije 108, koja je i dalje pod raspravom, drugu o priznavanju pravila i procedura, koja treba da daju novu energiju Konferenciji.

Panel I Novi režimi zaštite ličnih podataka

Predsjedavajuća Radne grupe Član 28 istakla je da je Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti ujedinjujući pravni okvir, koji ima cilj, imeđu ostalog, da ojača prava građana. RG Član 29 izdala je jedan broj priručnika o Opštoj uredbi i planira da usvoji još neke do kraja godine, navodno o sertifikaciji, profilisanju, obavještenja o povredi ličnih podataka, saglasnost, transparentnot i transferi trećim zemljama.

Panel II Podizanje nivoa svijesti

Predsjedavajući, g. Busia, objasnio je da je cilj ovog panela da sagleda potrebu podizanja nivoa svijesti kao i načine i alate koje treba da koristimo za postizanje ovog cilja.

Panel III Transparentnost i odgovornostu u Cloud-u

Navedene su osnovne odredbe modernizovanog teksta Konvencije 108 i Opšte uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na transparentnost i odgovornost.

Panel IV Pristup podacima Lokalno obrazovnih ustanova (LEA)/sveobuhvatni sistemi, kompatibilnost i prekogranični protok podataka

Pristup LEA-e (Local education agencies) podacima mora da bude praćen čvrstim mjerama zaštite. Statistika pokazuje da je sajber kriminal u porastu, te da Konvencija o sajber kriminalu obuhvata, između ostalog, rješavanje pitanja prekogranične saradnje.

Panel V Genomi i DNK baze podataka – izazovi za privatnost

Postoje mnogi rizici koji se odnose na trenutno stanje u kojem milioni ljudi volontiraju da sekvenciraju svoj DNK. Mnoge službe koje nude besplatno sekvenciranje ne ispunjavaju uslove za minimizaciju podataka i ostale principe zaštite podataka. Genomski podaci  stvaraju mnoga pravna, ekonomska, društvena i naučna potanja, kojim će ovaj panel pokušati da se pozabavi.

Panel VI Širenje vidika – Spring konferencija u novom režimu

Radna grupa postavljena je da preispita proceduru pravila akreditovanja na konferenciji, u skladu sa odlukom sa prošlogodišnje konferencije. Javljaju se dva pitanja: Da li nam je potrebnija formalnija struktura i koji su zadaci Spring konferencije?

Panel VII savjet Evrope – Povjerenik za zaštitu podata o ličnosti – Priručnik Agencije za osnovna prava o Zakonu o zaštiti ličnih podataka Evropske unije

Ovaj Priručnik je ključni instrument u podizanju nivoa svijesti, koji omogućava pravnim stručnjacima da steknu iskustvo u toj oblasti. Ažurirani Priručnik predstaviće reformu okvira zaštite ličnih podataka na EU nivou i nivou Savjeta Evrope; novo izdanje obuhvataće ključne presude Evropskog suda do kraja 2017. godine.

Završna diskusije i usvajanje Odluka sa konferencije

Predstavljen je nacrt Odluke za modernizaciju Konvencije 108, koji je sačinjen po inicijativi Autoriteta za zaštitu podataka Kipra. Odluke o modernizaciji Konvencije 108 i o Pravima i postupcima konferencije jednoglasno su usvojene.

Prezentacija sljedećeg domaćina konferencije

Povjerenik Albanije obavijestio je na plenarnoj da će se sljedeća konferencija održati u Albaniji.

 

 


IZVJEŠTAJ SA 61. KONFERENCIJE BERLINSKE GRUPE - MEĐUNARODNE RADNE GRUPE ZA ZAŠTITU PODATAKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

26.05.2017.

61. konferenciji Međunarodne radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama, poznatije kao Berlinska grupa, održanoj u periodu 23.-25. april 2017. godine prisustvovali su Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i pravni savjetnik - kontrolor u Odsjeku za slobodan pristup informacijama Mirsada Suljević. Uspješno je  predstavljen izvještaj Crne Gore u oblasti zaštite podataka za period između dvije konferencije. Na konferenciji su usvojeni priijedlozi zaključaka sa prethodnog sastanka Berlinske grupe održane u novembru 2016. godine u Berlinu.

U skladu sa sadržajnom agendom na konferenciji je obrađivan veliki broj tema koje se tiču različitih segmenata zaštite podataka u telekomunikacijama. Neke od konkretnih tema su Izvještaji zemalja učesnica, Pluralitet i privatnost, Pitanja privatnosti u zadržanim podacima – pravna regulativa,  Perspektive zaštite podataka, Pitanja unaprijeđenja firmware-a za IoT uređaje, Povezani automobili (pitanja povezanosti i privatnosti korisnika rent a car automobila putem GPS-a, pitanja praćenja kretanja taxi auta i svih drugih automobila koji imaju GPS uređaj), Pametne infrastrukture u okviru gradova, Zaštita podataka i međunarodna standardizacija, Predavanje stručnajka kompanije Apple o zaštiti podataka korisnika njihovih proizvoda i sistemu kriptovanja i anonimizacije podataka koju koristi ova kompanija u novom operativnom programu, Potencijalne opasnosti od algoritamskog – digitalnog odlučivanja kroz pokretanje korisničkih servisa,  Web praćenje, Predstavnici Google-a o novoj politici privatnosti i pravu da podaci korisnika Google-a budu uklonjeni (de-listed), Pitanja privatnosti na društvenim mrežama, Reorganizacija Berlinske grupe i ostale veoma zamiljive teme.

 

Pored učešća u oficijelnom dijelu konferencije, Predsjednik Savjeta Agencije je iskoristio priliku da razmijeni mišljenja sa predstavnicima drugih zemalja učesnica, upozna se sa izmjenama u njihovim zakonodavstvima koji regulišu ovu oblast, kao i da njih upozna sa izmjenama kod nas. Uspostavljeni su odnosi i predložena čvršća saradnja i razmjena iskustava po nekim pravnim pitanjima, odnosno institutima koji su u drugim zakonodavstvima duže pristutni.

 


Izvještaj Međunarodna konferencija „Transparetnost u XXI vijeku“ Ottawa, Kanada 21-23 mart 2017. godine

09.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-09-kanada/image2.jpg

Konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ koja je održana u Ottawi, Kanada 21-23 mart 2017.godine, prisustvovao je član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović i, u svojstvu personalnog asistenta, Biljana Božić Rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama Glavni kontrolor.
Teme koje su bile predmet rasprave na Medjunarođnoj konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ su izazovi sa kojima se susreću u radu Komesari za slobodan pristup informacijama i insititucije koje se bave pravom javnosti da zna u 21. vijeku kroz ostvarivanje principa OGP-a i otvorenih portala ali kroz dostupnost korisnih i za javnost interesantnih informacija koja su od javnog značaja. Učesnici konferencije su se bavili pitanjima najčešćih izvora informacija, a to su mediji društvene mreže i dostupnost organa vlasti na njima sa tačnim i pravovremenim informacijama čineći na taj način javnu upravu otvorenom dostupnom gradjanima i u službi građana.

Opširnije...

Održana TAIEX radionica na temu: „Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama“

20.04.2017.

/docs/naslovna/2017-04-11-taiex-radionica/image0.jpg

Dana 3. i 4. aprila 2017.godine u Podgorici  je održana TAIEX radionica na temu: „Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama“. TAIEX radionicu, kojoj je prisustvovalo 80 učesnika, predstavnika organa javne uprave, otvorio je Predsjenik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj. Obraćajući se prisutnima, gospodin Gjokaj je naglasio osnovni cilj održavanja radionice, jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenih u državnoj upravi Crne Gore i svih obveznika Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Kao uvodničari na posebnim panelima bili su Povjerenica za informacije Slovenije Mojca Polesnik, njena zamjenica Kristina Kotnih Šumah, Dubravka Bevandić, Helga Gavez i Hrvoje Vindakijević iz kancelarije Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, te član Savjeta Agencije Aleksa Ivanović i rukovodilac Odsjeka za Slobodan pristup informacijama Biljana Božić.

Opširnije...

Seminar u JU SMŠ „Mladost“ Tivat

20.02.2017.

/docs/naslovna/2017-02-20-tivat-mladost-seminar/image3.jpg

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Predsjenik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, direktor Agencije, Čedomir Mitrović, Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić i Pravni savjetnik Odsjeka za predmete i žalbe, Jelena Pejović posjetili su dana 16.02.2017.godine u Tivtu JU SMŠ „Mladost“ Tivat. U saradnji sa predstavnicima JU SMŠ „Mladost“ Tivat koji si bili domaćini održan je seminar u multimedijalnoj sali Opštine Tivat na temu “Zaštita ličnih podataka maloljetnih lica na internetu“.

Opširnije...