Saopštenje o preseljenju

02.03.2018.

OBAVJEŠTENJE

 

 

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je promijenila svoj poslovni prostor, pa se sada nalazi na sljedećoj adresi:

 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147

(Hotel „Best Western Premier“ - Congress Center)

 

Naše kontakt mail adrese i telefoni su ostali nepromijenjeni, tako da nas i dalje možete kontaktirati na sljedeće brojeve:

 

Savjet - tel/fax: +382 20 634 883

Direktor - tel/fax: +382 20 634 884

Zaštita ličnih podataka - tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

Slobodan pristup informacijama - tel:+382 20 621 506

E-mail: azlp@t-com.me


Saopštenje za javnost

30.01.2018.

Povodom Dana zaštite podataka o ličnosti, koji se obilježava 28. januara jer je na taj dan 1981. godine potpisana Konvencija 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su posjetili JU Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj.

Član Savjeta Agencije Aleksa Ivanović, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i pravni savjetnik Nikola Mrdak su djeci lišenoj roditeljskog staranja i djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama održali predavanje o zaštiti ličnih podataka na internetu i društvenim mrežama.

Zaposlenim u ovoj instituciji održano je predavanje na temu zaštite ličnih podataka štićenika i obavezama institucije definisanim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imajući u vidu činjenicu da su štićenici maloljetna lica, kao i da ova ustanova obrađuje najširi obim njihovih ličnih podataka, akcenat je stavljen na posebnoj (osjetljivoj) kategoriji ličnih podataka. 

Cilj ove posjete je edukacija u dijelu implementacije međunarodnog i domaćeg zakonodavnog okvira koji podrazumijeva obradu podataka u najboljem interesu maloljetnog lica.

 


Saopštenje za medije

29.01.2018.

28.januar, Dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti obilježava se 28. januara jer je na taj dan 1981. godine potpisana Konvencija 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Tim povodom predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u petak 26.januara 2018.godine, će posjetiti JU Dječji dom Mladost u Bijeloj koji zbrinjava djecu lišenu roditeljskog staranja i djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore. 

Sa rukovodstvom ove institucije održaće se sastanak na temu zaštite ličnih podataka štićenika. Imajući u vidu činjenicu da su štićenici maloljetna lica kao i da ova ustanova obrađuje najširi obim njihovih ličnih podataka akcenat će biti na posebnoj (osjetljivoj) kategoriji ličnih podataka. Cilj ove posjete je edukacija u dijelu implementacije međunarodnog i domaćeg zakonodavnog okvira koji podrazumijeva obradu podataka u najboljem interesu maloljetnog lica.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

13.12.2017.

/docs/naslovna/2017-12-13-memorandum/slika.jpg

Potpisan Memorandum o saradnji između  Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije

Prepoznajući prijateljske odnose između dvije zemlje i značaj za nastavak i jačanje bilateralskih odnosa u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, u želji da se i dalje razvija saradnja u procesu sprovođenja odgovarajućih zakona, danas je u Podgorici potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Memorandum su potpisali Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i Poverenik Rodoljub Šabić.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.11.2017.

/docs/naslovna/2017-11-14-saopstenje-ekip/ekip.jpg

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost su 14.11.2017. godine potpisali Memorandum o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija i zaštite ličnih podataka. Memorandum su potpisali predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Darko Grgurović.

Opširnije...