Izvještaj sa službenog puta Bled Slovenia

02.06.2017.

/docs/naslovna/2017-06-02-bled/zunaj-small.jpg

Visoki predstavnici nacionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Slovenije sastali su se 14. – 15. maja 2017. godine u Bledu na prvom sastanku Initiative 2017. Inicijativa prati primjer sličan neformalnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka nordijskih država koje takođe dijele istorijsku, kulturnu i pravnu pozadinu i koje usko sarađuju i dijele iskustva.

Opširnije...

Izvještaj sa službenog puta, Rim 22. do 26. maj 2017.

31.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-31-rim/rim1_small.jpg

Tročlana delegacija u sastavu predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj, kao i članovi Savjeta Agencije Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović, u periodu od 22. do 26. maja 2017. godine posjetila je Rim u okviru regionalnog IPA projekta pod nazivom „Borba protiv organizovanog kriminala, međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu“. 
Tokom trodnevne posjete, Savjet je, zajedno sa predstavnicima Uprave policije MUP-a, razmijenio iskustva sa Garante per la protezione dei dati personali i

Opširnije...

Izvještaj o Spring konferenciji Autoriteta za zaštitu ličnih podataka Evrope 27 – 28 april 2017, Limasol, Kipar

26.05.2017.

Od konferencije se očekuje da usvoji dvije Odluke, jednu o modernizaciji Konvencije 108, koja je i dalje pod raspravom, drugu o priznavanju pravila i procedura, koja treba da daju novu energiju Konferenciji.

Panel I Novi režimi zaštite ličnih podataka

Predsjedavajuća Radne grupe Član 28 istakla je da je Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti ujedinjujući pravni okvir, koji ima cilj, imeđu ostalog, da ojača prava građana. RG Član 29 izdala je jedan broj priručnika o Opštoj uredbi i planira da usvoji još neke do kraja godine, navodno o sertifikaciji, profilisanju, obavještenja o povredi ličnih podataka, saglasnost, transparentnot i transferi trećim zemljama.

Opširnije...

IZVJEŠTAJ SA 61. KONFERENCIJE BERLINSKE GRUPE - MEĐUNARODNE RADNE GRUPE ZA ZAŠTITU PODATAKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

26.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-26-vasington/naslovna.jpg

61. konferenciji Međunarodne radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama, poznatije kao Berlinska grupa, održanoj u periodu 23.-25. april 2017. godine prisustvovali su Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i pravni savjetnik - kontrolor u Odsjeku za slobodan pristup informacijama Mirsada Suljević. Uspješno je  predstavljen izvještaj Crne Gore u oblasti zaštite podataka za period između dvije konferencije. Na konferenciji su usvojeni priijedlozi zaključaka sa prethodnog sastanka Berlinske grupe održane u novembru 2016. godine u Berlinu.

Opširnije...

Izvještaj Međunarodna konferencija „Transparetnost u XXI vijeku“ Ottawa, Kanada 21-23 mart 2017. godine

09.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-09-kanada/image2.jpg

Konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ koja je održana u Ottawi, Kanada 21-23 mart 2017.godine, prisustvovao je član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović i, u svojstvu personalnog asistenta, Biljana Božić Rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama Glavni kontrolor.
Teme koje su bile predmet rasprave na Medjunarođnoj konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ su izazovi sa kojima se susreću u radu Komesari za slobodan pristup informacijama i insititucije koje se bave pravom javnosti da zna u 21. vijeku kroz ostvarivanje principa OGP-a i otvorenih portala ali kroz dostupnost korisnih i za javnost interesantnih informacija koja su od javnog značaja. Učesnici konferencije su se bavili pitanjima najčešćih izvora informacija, a to su mediji društvene mreže i dostupnost organa vlasti na njima sa tačnim i pravovremenim informacijama čineći na taj način javnu upravu otvorenom dostupnom gradjanima i u službi građana.

Opširnije...