background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
15.12.2021.

Kao direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pokrenuo sam inicijativu za postupak nadzora kod privatne zdravstvene ustanove „Codra“ i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Naime, u sredstvima informisanja, objavljena je informacija da su podnijete dvije krivične prijave protiv v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dragoslava Šćekića, od kojih se jedna odnosi na sumnju da je iz privatne bolnice „Codra“ uzeo više od 50 zdravstvenih kartona i, bez znanja bolnice i pacijenata, poslao ih u Srbiju na provjeru.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
15.12.2021.

Po nalogu direktora Agencije, a povodom inicijative člana Savjeta Agencije Muhameda Gjokaja, po službenoj dužnosti pokrenut je i vođen inspekcijski nadzor u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. U toku inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u internet stranicu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, te sačinjen zapisnik sa konstatovanim povredama odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama u dijelu proaktivne objave informacija. Subjektu nadzora dat je rok od 15 dana za otklanjanje nepravilnosti konstatovanih zapisnikom. 

Opširnije...

Reagovanje
10.12.2021.

U vezi inicijative za razrješenje predsjednika i člana Savjeta Agencije, a povodom rasprave održane u Skupštini Crne Gore 09.12.2021. godine i iznijetih netačnosti i neistina od strane predsjednika Administrativnog odbora i predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode.

Iz medija smo saznali, bez ikakvog prethodno sprovedenog postupka, da je protiv predsjednika i člana Savjeta Agencije pokrenuta inicijativa za razrješenje u Parlamentu, zbog navodne povrede člana 55 stav 1 tačka 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („4. ako prekrši obavezu čuvanja ličnih podataka“). 

Pored apsolutnog nepostojanja ovog razloga predsjednici ovih odbora su iznijeli i druge razloge koji su takođe netačni, neistiniti i politički motivisani. Pored ovih netačnosti, bez ikakve namjere da utičemo na odluku poslanika u Parlamentu, ukazujemo i na sljedeće nezakonitosti u proceduri date inicijative...

Opširnije...

Saopštenje za javnost
15.10.2021.

Savjet Agencije u postupku odlučivanja po izjavljenim žalbama u oblasti slobodnog pristupa informacijama konstatovao je trend rasta žalbi zbog povreda pravila postupka, zbog čega je izvršena adekvatna analiza stanja, s akcentom na ćutanje administracije, odnosno nepostupanje organa vlasti po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.
Analizom stanja u periodu od 01.01.2021. godine do 01.10.2021.godine koji period karakteriše učestalo nepostupanje organa vlasti po zahtjevu za slobodan pristup, a koji je rezultirao sa 819 usvojenih žalbi zbog povrede pravila postupka, 16 odbijenih jer nije izvršena povreda pravila postupka i 263 rješenja gdje je obustavljen postupak imajući uvidu ukupan broj izjavljenih žalbi 3891 od čega 1875 žalbi zbog povrede pravila postupka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
07.10.2021.

https://www.azlp.me/storage/docs/naslovna/2021/INITIATIVA 2020/photo1.jpg

Održan drugi sastanak „Initiative 2020“ na temu „Nesmetano funkcionisanje samostalnih i nezavisnih tijela za slobodan pristup informacijama od javnog značaja“


Nezavisna tijela za slobodan pristup informacijama iz Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, okupljena u okviru „Initiative 2020“, koja je osnovana u oktobru 2020. godine na prijedlog Povjerenika za informacije Republike Slovenije, sastali su se na svom drugom sastanku. Sastanak je održan u Bledu od 3. do 5. oktobra 2021. godine, a delegaciju Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore činili su: direktor Ivan Medojević, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i rukovodilac Odsjeka za Registar i IS Nenad Durković. 

Opširnije...