background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
15.10.2021.

Savjet Agencije u postupku odlučivanja po izjavljenim žalbama u oblasti slobodnog pristupa informacijama konstatovao je trend rasta žalbi zbog povreda pravila postupka, zbog čega je izvršena adekvatna analiza stanja, s akcentom na ćutanje administracije, odnosno nepostupanje organa vlasti po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.
Analizom stanja u periodu od 01.01.2021. godine do 01.10.2021.godine koji period karakteriše učestalo nepostupanje organa vlasti po zahtjevu za slobodan pristup, a koji je rezultirao sa 819 usvojenih žalbi zbog povrede pravila postupka, 16 odbijenih jer nije izvršena povreda pravila postupka i 263 rješenja gdje je obustavljen postupak imajući uvidu ukupan broj izjavljenih žalbi 3891 od čega 1875 žalbi zbog povrede pravila postupka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
07.10.2021.

https://www.azlp.me/storage/docs/naslovna/2021/INITIATIVA 2020/photo1.jpg

Održan drugi sastanak „Initiative 2020“ na temu „Nesmetano funkcionisanje samostalnih i nezavisnih tijela za slobodan pristup informacijama od javnog značaja“


Nezavisna tijela za slobodan pristup informacijama iz Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, okupljena u okviru „Initiative 2020“, koja je osnovana u oktobru 2020. godine na prijedlog Povjerenika za informacije Republike Slovenije, sastali su se na svom drugom sastanku. Sastanak je održan u Bledu od 3. do 5. oktobra 2021. godine, a delegaciju Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore činili su: direktor Ivan Medojević, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i rukovodilac Odsjeka za Registar i IS Nenad Durković. 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
30.09.2021.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Ivan Medojević je inicirao postupak nadzora kod privatne zdravstvene ustanove „Codra“ i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Naime, u sredstvima informisanja, objavljena je informacija da su podnijete dvije krivične prijave protiv v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dragoslava Šćekića, od kojih se jedna odnosi na sumnju da je iz privatne bolnice „Codra“ uzeo više od 50 zdravstvenih kartona i bez znanja bolnice i pacijenata, poslao ih u Srbiju na provjeru.

Inicijativa je pokrenuta s obzirom na postojanje mogućnosti nezakonite obrade ličnih podataka, te da se radi o posebnoj kategoriji ličnih podataka.


Saopštenje za javnost
28.09.2021.

Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom 28. septembra, Međunarodnog dana prava javnosti da zna

 

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže javna vlast danas je široko priznato kao osnovno ljudsko pravo, zaštićeno međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Slobodan pristup informacijama je osnov demokratskog života, njime se afirmiše otvorenost javne administracije, što omogućava građaninu da formira kritičko-objektivno mišljenje o stanju i pojavama u jednom društvu, odnosno da putem zakonske mogućnosti dobije informacije o pitanjima od javnog interesa. Uostalom, posjedovanje informacija je i temelj savremenih participativnih političkih kultura, jer se uz pomoć Zakona o slobodnom pristupu informacijama građani i ukupna javnost ostvaruju uvid u rad organa vlasti, na osnovu informacija formiraju mišljenja i stavove o bitnim društvenim i državnim pitanjima, učestvuju u procesu donošenja odluka, kontrolišu njihov sadržaj i sprovođenje.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
13.09.2021.

Povodom javnog poziva NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da se pokrene postupak protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ukazujem na sljedeće:


Prije svega, u dijelu ocjene NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da bi doprinos člana Savjeta AZLP, Muhameda Gjokaja, bio mnogo efikasniji ukoliko bi on preuzeo aktivniju ulogu u rukovođenju, usmjeravajući rad AZLP-a i na sprovođenje sankcija kao mehanizma za poštovanje zakonskih okvira iz njene nadležnosti, pojasnio bih da je Agencija samostalan i nezavisan organ sa precizno utvrđenim nadležnostima kako Savjeta tako i direktora, pa samim tim pokušaj ove NVO da sugeriše način organizacije rada i nadležnosti organa Agencije, mimo onih utvrđenih zakonom i Statutom, kao i favorizovanje bilo koga, u ovom slučaju gospodina Gjokaja, u ranijem sazivu predsjednika Savjeta Agencije, smatram vrlo neprikladnim i u najmanju ruku neprimjerenim pokušajem uticaja na samostalnost i nezavisnost našeg rada.

Opširnije...