background-image-1 background-image-2 background-image-3

Registar zbirki ličnih podataka

Na osnovu zakona o zaštiti ličnih podataka,Agencija za zaštitu ličnih podataka vrši poslove nadzornog organa utvrđene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Registar zbirki ličnih podataka je kreiran u sklopu informacionog sistema u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i sadrži sve potrebne informacije u vezi rukovalaca i zbirki ličnih podataka u nadležnosti Agencije.

Ukoliko želite da dostavite podatke u registar, molimo vas da se informišete na ovim stranama.

 

Za pretragu registra zbirki ličnih podataka klikni na link.