background-image-1 background-image-2 background-image-3

Elektronski servisi za dostavu podataka o Rukovaocima i Zbirkama ličnih podataka

Elektronski servisi kojima se dostavljaju podaci o Rukovaocima i Zbirkama ličnih podataka uspostavljen je u saradnji sa eUpravom Crne Gore, i izvršavaju se na Portalu Elektronske Uprave Crne GoreDa biste priložili obrazac elektronskim putem potrebno je:

1. Registrovati se sa vašim email nalogom na portalu eUprave Crne Gore. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak. Kako se registrovati.

2. Poslije prijave na portalu eUprave moći ćete pokrenuti elektronski servis za registraciju Rukovaoca zbirke na ovoj adresi: Elektronski servis - AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka. U sklopu ovog elektronskog servisa unose se podaci o Rukovaocu zbirke i ovlašćenom licu u sklopu vaše firme. Kako prijaviti rukovaoca zbirke.

3. Nakon unosa podataka o rukovaocu i slanja elektronskog obrasca na portalu eUprave potrebno je isti odštampati, ovjeriti (pečatirati) i dostaviti putem pošte na arhivu Agencije. Slijedi postupak upoređivanja i zavisno od tačnosti podataka dodjeljuje se status Rukovaocu, koji se prati provjerom poslatog Zahtjeva. U slučaju da je status ODOBREN, bićete registrovani u sistemu Agencije. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak.

4. Jednom registrovani kao rukovalac zbirke u Agenciji bićete u stanju pokrenuti elektronski servis prijave zbirki ličnih podataka: Elektronski servis - AZLP prijava zbirke ličnih podataka. Vidite Kako prijaviti zbirku.


Napomene: 

- Jednom registrovani korisnik više ne treba da se registruje na portalu eUprave. Ukoliko zaboravite vašu lozinku jednostavno je možete resetovati na strani prijave: Prijava i resetovanje lozinke

- Elektronski servis za registrovanje Rukovaoca zbirke je dovoljno pokrenuti samo jednom, kada budete odobreni od strane agencije sve ostale zbirke koje prijavite biće automatski uvezane sa Rukovaocem kojeg ste prethodno prijavili. Ovaj servis treba ponovo pokrenuti samo ako se desila neka promjena u informacijama Rukovaoca, na pr. promjena adrese, telefona ili ovlašćenog lica. 

- Ako imate potrebu da prijavite nekoliko zbirki ličnih podataka, toliko puta treba pokrenuti i elektronski servis prijave zbirki. 

- Ukoliko se desila izmjena u vezi neke već prijavljene zbirke, potrebno je pokrenuti elektronski servis koji će prikazati izmjene samo za tu zbirku. Zato je potrebno nazvati zbirku istim imenom kao i prethodno dostavljena zbirka. 

 


Kako se registrovati na portalu eUprave Crne Gore?

Registrovati se sa vašim email nalogom (ukoliko imate službeni email nalog poželjno je registrovati se sa tim nalogom) na Portalu eUprave: eUprava - Registracija. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak.

Na naslovnoj strani Portala pronađite opciju „Nemate korisnički nalog? Registrujte se". Ispunite samo polja koja su označena sa zvjezdicom i predstavljaju obavezna polja za unos pri registraciji.

1

 

Po uspješnom registrovanju dobićete na Vašu e-mail adresu poruku sa linkom preko koga ćete izvršiti verifikaciju i aktivaciju Vašeg naloga na Portalu. Klikom na aktivacioni link direktno odlazite na stranicu Prijave Portala, gdje Vam se traži da unesete e-mail poštu i lozinku. Svaki Korisnik dovoljno je da se jednom registruje na Portal, a svaki sledeći put ide na klasičnu prijavu e-mailom odlaskom na stranicu Prijava.

2

Nakon što popunite polja „E-pošta“ i „Lozinka“, kliknite  na dugme „Prijavite se“.

 


Kako prijaviti rukovaoca zbirke?

Poslije prijave na portalu eUprave moći ćete pokrenuti elektronski servis za registraciju Rukovaoca zbirke na ovoj adresi: Elektronski servis - AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka. U sklopu ovog elektronskog servisa unose se podaci o Rukovaocu zbirke i ovlašćenom licu u sklopu vaše firme. 

Da biste započeli registraciju Rukovaoca zbirke ličnih podataka, potrebno je da kliknete na dugme „eUsluga“ na stranici „AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka“.

 

2.4

 

Ukoliko  se  niste  prijavili  e-mail-om  na  Portal  eUprave  otvara  Vam  se  prozor  za  Prijavu, ukoliko jeste, ovaj korak Vam se automatski preskače i dolazite na stranicu gdje klikom na link „Uslovi korišćenja“ možete pročitati uslove korišćenja elektronske usluge. Ukoliko se slažete sa uslovima čekirajte opciju "Slažem se sa uslovima korišćenja portala" i kliknite na dugme "Slijedeće".

 

2.5

 

Otvara se stranica koja sadrži elektronski obrazac (formular) za registraciju Rukovaoca zbirke ličnih podataka.

 

 

Obavezna polja su:

-          Ime i Prezime,

-          Email adresa ovlašćenog lica,

-          Broj mobilnog telefona za kontakt i prijem SMS poruka,

-          Sektor,

-          Oblast djelovanja,

-          PIB,

-          Naziv/lično ime,

-          Adresa,

-          Email adresa rukovaoca,

-          Kontakt telefon rukovaoca,

-          Datum.

Nakon ispravno popunjenog obrazca, neophodno je sačuvati isti klikom na dugme „Sačuvaj“ , a zatim „OK“.

Ako ste uspješno sačuvali obrazac, kliknite na dugme „Slijedeće“. Otvara se stranica sa popunjenim formularom.

Možete se vratiti na izmjenu formulara klikom na dugme „Prethodno“. Nakon izmjene, formular je potrebno sačuvati.

Ukoliko su podaci tačni, kliknite na „Podnesi zahtjev”, nakon čega će se pojaviti poruka da je zahtjev uspješno podnešen. Primićete e-mail notifikaciju o uspješno podnešenom zahtjevu. 

 

2.7

 

Klikom na dugme „Izlaz“ idete na stranicu sa detaljima zahtjeva. 

 

2.8

 

Ovdje možete preuzeti zahtjev u pdf formatu klikom na „Preuzmite Vaš zahtjev“. Zahtjev je potrebno odštampati, ovjeriti (pečatirati) i dostaviti putem pošte na arhivu Agencije. Slijedi postupak upoređivanja i zavisno od tačnosti podataka dodjeljuje se status Rukovaocu, koji se prati provjerom poslatog Zahtjeva. U slučaju da je status ODOBREN, bićete registrovani u sistemu Agencije. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak.


Kako prijaviti zbirku ?

Čim dostavite vaše informacije o rukovaocu i ovlašćenom licu Agenciji putem gornjeg servisa bićete u stanju da pokrenete servis prijave zbirke podataka putem elektronskog servisa: Elektronski servis - AZLP prijava zbirke ličnih podataka

Da biste započeli prijavu zbirke ličnih podataka, potrebno je da kliknete na dugme „eUsluga“ na stranici „AZLP prijava zbirke ličnih podataka“.

 

3.1

 

Ukoliko  se  niste  prijavili  e-mail-om  na  Portal  eUprave  otvara  Vam  se  prozor  za  Prijavu, ukoliko jeste, ovaj korak Vam se automatski preskače i dolazite na stranicu gdje klikom na link „Uslovi korišćenja“ možete pročitati uslove korišćenja elektronske usluge. Ukoliko se slažete sa uslovima čekirajte opciju "Slažem se sa uslovima korišćenja portala" i kliknite na dugme "Slijedeće".

 

3.2

 

Morate biti prijavljeni na Portal sa e-mail-om koji je registrovan kao Rukovalac zbirke. Ukoliko nijeste registrovali Rukovaoca zbirke, možete to uraditi na stranici  „AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka“ (Uputstvo za registraciju Rukovaoca zbirke).

 

3.3

 

Ako ste prijavljeni na Portal kao Rukovalac zbirke, otvara se stranica koja sadrži elektronski obrazac (formular) za prijavu zbirke ličnih podataka.

 

3.4

 

Polja koja se nalaze na obrascu su:

1. Naziv zbirke podataka o ličnosti

 • Naziv zbirke (obavezno polje)
 • Datum uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti (obavezno polje)

2. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

 • Pravni osnov (obavezno polje)

3. Podaci o rukovaocu zbirke podataka o ličnosti

 • PIB (već popunjeno)
 • Naziv/lično ime (već popunjeno)
 • Sjedište/prebivalište ili boravište (već popunjeno)
 • Adresa (već popunjeno)
 • Email adresa rukovaoca (već popunjeno)
 • Kontakt telefon rukovaoca (već popunjeno)
 • Postoji obradjivač zbirke podataka o ličnosti kome je obrada povjerena ugovorom – ukoliko je odgovor „Da“ otvara se „3.a. Podaci o obradjivaču zbirke podataka o ličnosti kome je obrada povjerena ugovorom“, gdje su sva polja obavezna

3.a. Podaci o obradjivaču zbirke podataka o ličnosti kome je obrada povjerena ugovorom

 • Naziv/lično ime (obavezno polje)
 • Sjedište/prebivalište ili boravište (obavezno polje)
 • Adresa (obavezno polje)

4. Svrha obrade

 • Opis (obavezno polje)
 • 1. od strane rukovaoca zbirke podataka o ličnosti uz prethodnu saglasnost lica
 • 2. Zakonom

            Potrebno je popuniti tačku 1 ili tačku 2 ili obije tačke.

5. Kategorije lica i vrste podataka o ličnosti

 • Kategorije lica (obavezno polje)
 • Vrste podataka (obavezno polje)

5.a. Kategorije lica i vrste posebnih kategorija podataka o ličnosti

 • Kategorije lica
 • Vrste posebnih kategorija podataka

6. Način prikupljanja podataka o ličnosti

 • Vrste podataka (obavezno polje)
 • Način prikupljanja (obavezno polje)

7. Način čuvanja podataka o ličnosti

 • Vrste podataka (obavezno polje)
 • Način čuvanja (obavezno polje)

8. Rok čuvanja i korišćenja podataka o ličnosti

 • Rok čuvanja - Vrste podataka (obavezno polje)
 • Rok čuvanja  (obavezno polje)
 • Rok korišćenja - Vrste podataka  (obavezno polje)
 • Rok korišćenja  (obavezno polje)
 • Postoji korisnik podataka o ličnosti – ukoliko je odgovor „Da“, otvara se „9. Podaci o korisniku podataka o ličnosti“, gdje su sva polja obavezna

9. Podaci o korisniku podataka o ličnosti