background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
09.11.2023.

Povodom tekstova objavljenih 08.11.2023. godine na portalu „Pobjeda“ pod naslovom „Klinički centar je Veljovićevu medicinsku dokumentaciju dao Vijestima“, te na portalu „Vijesti“ pod naslovom „Veljović bi samo u Erakovićeve ruke“, kao direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pokrenuo sam inicijativu za postupak nadzora kod Kliničkog centra Crne Gore.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
02.11.2023.

https://www.azlp.me/storage/docs/naslovna/2023/Lejla 02.11.2023./Lejla 1.jpg

Saradnja Agencije i Savjeta Evrope


Danas je održan sastanak Savjeta Agencije i Šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici gospođe Lejla Dervišagić. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, članovi Savjeta Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić i menadžment Agencije.

Cilj sastanka je bio razmjena mišljenja i iskustava na bazi evropskih standarda kako u oblasti djelovanja zaštite ličnih podataka, tako i slobodnog pristupa informacijama, kao mehanizma, kako zaštite ljudskih prava tako i unapređenja demokratske kontrole putem zakonskog uvida u dokumente organa javne vlasti.

Učesnici su posebno akcentovali izazove u daljoj primjeni međunarodnih standarda i evropskog pravnog okvira. Takođe, istaknuto je da je u primjeni propisa od izuzetne važnosti kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje kako zaposlenih u Agenciji, tako i svih drugih društvenih aktera, pri čemu je saradnja i partnerstvo sa Savjetom Evrope od izuzetne važnosti.

Zajednička konstatacija učesnika sastanka je da saradnja između Agencije i Savjeta Evrope treba biti u narednom periodu partnerski intezivirana, sa ciljem realizacije projekata koji se tiču promocije i zaštite ličnih podataka i adekvatne primjene prava na slobodan pristup informacijama, u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i najboljih komparativnih primjera zemalja sa dugom praksom primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
01.11.2023.

https://www.azlp.me/storage/docs/naslovna/2023/Sigma 1.jpg

RADNA POSJETA PREDSATVNIKA SIGME AGENCIJI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Timo Ligi predstavnik SIGME dana 01.11.2023.godine bio je radnoj posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kojoj su prisustvovali predsjednika Savjeta Agencije mr Željko Rutović, član Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije Zoran Vujičić, pomoćnik direktora mr Zoran Bošković i Rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama – Glavni kontrolor  Biljana Božić.
Predsjednik Savjeta Agencije je u odnosu na iskazanu spremnosti da SIGMA podrži akcione mjere iz Akiconog plana u vezi realizacije Strategije reforme državnu uprave i uspostavljanja uslova za adekvatnu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zahvalio se apostrofirajući da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama posvijećena promovisanju kako EU standarda tako i vrijednosti koje kao nezavisne institucije garantuju ustavno pravo na slobodan pristup informacijama.
Važno pitanje koje se razmatralo tokom razgovora je institut zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama, te da će se u tom duhu organizovat  sastanak pod pokroviteljstvom SIGME  u saradnji sa Agencijom, Vrhovnim sudom Crne Gore, Upravnim sudom Crne Gore, Ministarstvom pravde, Ministarstvom finansija, Ministarstvom javne uprave, Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda i predsjednika Advokatske komore Crne Gore. Predsjednik Savjeta Agencije predstavnika SIGME upoznao sa zakljucima   „Inicijative 2020“ koja je održana u Dubrovniku kojom prilikom su zemlje učesnice  zaključile  : “ da  zloupotreba prava na pristup informacijama od strane nekorektnih podnosioca zahtjeva značajno opterećuje rad organa javne vlasti i  šteti ostvarivanju prava na pristup informacijama. Takvo je postupanje nedopustivo, iznimno šteti pravu na pristup informacijama i pretvara ga u njegovu suprotnost.“
Učesnici sastanka su postigli dogovor oko organizacije edukacije za potrebe zaposlenih u skolustvu ovlašćenih služebnika za slobodan pristup informacijama, kako bi se se kroz posebu obuku omogućilo stručno osposobljavanje i ubrzao proces odlučivanja. Edukacija će biti organizovana u saradnji sa SIGMOM, Ministarstvom prosvjete uz aktivnu pomoć Agencije.


Saopštenje za javnost
01.11.2023.

        SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM POPISA STANOVNIŠTVA

 

U susret najznačajnijoj i najobuhvatnijoj obradi ličnih podataka, popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, a u cilju snaženja procesa transparentnosti, kontrole, provjerljivosti i tačnosti obrađenih podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup imformacijama, obraća se javnosti i svim akterima ovog bitnog procesa po jedno društvo i njegove javne politike.

 

Uprava za statistiku dužna je  da, po službenoj dužnosti, preduzme sve neophodne mjere- administrativne, logističko-tehničke i organizacione prirode, kao i sveukupne mjere zaštite ličnih podataka od nezakonitog pristupa, otkrivanja ili zloupotrebe. 

 

Zaštita ličnih podataka građana, kao osnovno ljudsko pravo, mora biti obezbjeđena tokom sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, u skladu sa međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom. 

 

Posebno naglašavamo da popisivači, instruktori, državni instruktori, kontrolori i druga lica koja vrše poslove u vezi sa popisom, moraju, shodno zakonu, čuvati kao službenu tajnu, sve podatke prikupljene od popisanih lica, koje se odnose na njihove lične, porodične i imovinske prilike.

 

Ovaj proces zahtijeva od rukovaoca zbirki ličnih podataka preciznu obradu i zaštitu podataka kojima bi se spriječilo njihovo uništavanje, odnosno neovlašćen pristup, obrada, korišćenje ili prenos podataka.

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,  ukazuje da svako lice na lični zahtjev mora imati uvid i biti informisano o tačnosti prenosa podataka u krajnju bazu, što su neophodni standardi i elementarni uslovi provjerljivosti, transparentnosti i tačnosti obrađenih podataka.

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, iz domena svojih nadležnosti i ovlašćenja, a shodno predmetnoj inicijativi u nekoliko jedinica lokalne samouprave u postupku je nadzora u dijelu koji se odnosi na  ispunjenost organizacionih i tehničkih uslova zaštite ličnih podataka.

 

Agencija će shodno svojim zakonskim nadležnostima, a  u cilju zaštite ličnih podataka pratiti popis stanovništva, domaćinstava i stanova.


Saopštenje za javnost
18.10.2023.

OBAVJEŠTENJE

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama promijenila je svoj poslovni prostor, pa se sada nalazi na sljedećoj adresi:

 

Bulevar revolucije br.11

 

Kontakt mail adrese i brojevi telefona su ostali nepromijenjeni:

 

Savjet - tel/fax: +382 20 634 883

Direktor - tel/fax: +382 20 634 884

Zaštita ličnih podataka - tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

Slobodan pristup informacijama - +382 20 621 506

E-mail: azlp@t-com.me