background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
15.11.2022.

Održana radionica na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku OECD Sigma, u ponedjeljak 14.11.2022. godine su organizovali radionicu na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
19.10.2022.

Saradnja Agencije i OEBS-a


Dana 17.10.2022. godine održan sastanak predstavnika Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, član Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj, direktor Agencije Ivan Medojević i Zamjenica šefice Misije OEBS-a Siv-Katrine Leirtroe.

Razgovor je vođen na temu mogućih oblika i sadržaja partnerske saradnje iz oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama. Ovom prilikom je  zajednički konstatovano da saradnja između Agencije i OEBS-a treba biti u narednom periodu intezivirana, sa ciljem uzajamne podrške u realizaciji projekata koji se tiču promocije i zaštite dva bitna temeljna ljudska prava – prava na zaštitu ličnih podataka i prava na slobodan pristup informacijama.

Posebno interesovanje od strane Zamjenice šefice Misije OEBS-a Siv-Katrine Leirtroe je pokazano za buduća zakonska rješenja u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, dalju implementaciju međunarodnih standarda i evropskog pravnog okvira u novim zakonskim okvirima, kao i kapaciteta Agencije za praktičnu primjenu tih rješenja.


Saopštenje za javnost
14.10.2022.

Održan Treći sastanak „Initiative 2020“ na temu „Proaktivni pristup i Tromso konvencija“

 

Nezavisna tijela za slobodan pristup informacijama iz Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, okupljena u okviru „Initiative 2020“, sastali su se na svom trećem sastanku. Sastanak je održan u Strugi, Republika Sjeverna Makedonija od 5. do 7. oktobra 2022. godine, a delegaciju Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore činili su: direktor Ivan Medojević, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i rukovodilac Odsjeka za Registar i IS Nenad Durković. 

Inicijativa ima za cilj jačanje saradnje i razmjenu dobrih praksi u promociji i zaštiti prava na slobodan pristup informacijama. 

Zajednička konstataca učesnika sastanka je da će ubuduće glavno težište zakona za slobodan pristup informacijama kao alata za transparentnost, odgovornost i otvorenost institucija, biti proaktivna transparentnost. Proaktivno objavljivanje je posebno važna tema, odnosno aktivno objavljivanje i ažuriranje podataka na internet stranicama javnih subjekata treba da bude primarna obaveza i dužnost, a reaktivna transparentnost, odnosno postupak postupanja po zahtjevima za pristup informacijama sporedna obaveza nosilaca informacija tj. javnih vlasti.

Na Konferenciji je zaključeno i da Konvencija Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima (CETS br. 205), poznata i kao Tromso konvencija, priznaje opšte pravo na pristup službenim dokumentima u posjedu državnih organa, odnosno omogućava promovisanje demokratskog upravljanja, otvorenost i unapređenje participativne demokratije u ostvarivanju drugih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Primjena ovih principa i važnost primjene evropskih standarda i Tromso konvencije iskorišćena je kao rezultat ovlašćenja da se ona ratifikuje kao dodatni mehanizam za sprovođenje zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i pouzdan stub za zaštitu Ustavom zagarantovanog ljudskog prava: "IMAM PRAVO DA ZNAM!!!".

Učesnici su se dogovorili da će domaćin sljedećeg godišnjeg sastanka „Initiative 2020“ 2023. godine biti Republika Hrvatska.


Saopštenje za javnost
27.09.2022.

Obraćanje predsjednika Savjeta Agencije mr Željka Rutovića povodom 28. septembra – Međunarodnog dana prava javnosti da zna

Demokratska iskustva govore da Zakon o slobodnom pristupu informacijama organa javne vlasti treba da doprinese transparentnosti u radu i procesu odlučivanja kako bi svi društveni činioci bili uključeni u proces donošenja odluka koje su od vitalnog značaja za cjelokupno društvo.

Crna Gora je svoj put demokratske transparentnosti, usvajanjem prvog zakonskog rješenja o slobodnom pristupu informacijama 2005. godine, započela proces otvorenosti javne uprave sa ciljem da ista bude u službi građana, te kroz vrijeme koje je za nama svjedočimo izazovima sa kojima se susrijeću kako podnosioci zahtjeva tako i svi obveznici primjene Zakona.

Jačanje administrativnih kapaciteta i ostalih institucionalnih preduslova na svim nivoima osnažiće proaktivno djelovanje javne uprave u službi građana na način kako bi društveni procesi bili inkluzivno orjentisani u njihovu korist. 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
09.09.2022.

Saradnja Agencije i Savjeta Evrope


    U prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama danas je održan sastanak predstavnika Agencije i Savjeta Evrope. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, član Savjeta Zoran Vujičić, direktor Agencije Ivan Medojević, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i projektni menadžer Savjeta Evrope Boris Ristović.
Zajednička konstatacija učesnika sastanka je da saradnja između Agencije i Savjeta Evrope treba biti u narednom periodu intezivirana, sa ciljem uzajamne podrške u realizaciji projekata koji se tiču promocije i zaštite ličnih podataka i prava na slobodan pristup informacijama, u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava. 
Učesnici su posebno akcentovali izazove u daljoj primjeni međunarodnih standarda i evropskog pravnog okvira kroz donošenje novih zakonskih rješenja u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama. Takođe, istaknuto je da će u primjeni novih propisa od izuzetne važnosti biti edukacija i stručno usavršavanje kako zaposlenih u Agenciji, tako i svih drugih društvenih aktera.
    S obzirom na činjenicu rapidnog razvoja tehnike i tehnologije, sve veće konzumacije interneta i društvenih mreža, te razumjevanja i implementacije algoritama i vještačke inteligencije i njihove upotrebe i izazova u odnosu na privatnost, pitanja su kojima će Savjet Evrope i Agencija pokloniti posebnu pažnju.