background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
15.03.2024.

           Rutović na konferenciji Međunarodnog Republikanskog Instituta

 

Na poziv Međunarodnog Republikanskog Instituta IRI Mr. Željko Rutović  predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama učestvovaće 18-19 marta u Budvi na konferenciji, Dobro upravljanje: spoj principa i pravila.

Konferencija se organizuje u okviru projekta" Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori " u cilju sprovođenja daljih reformi unutar institucija javne uprave.

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
05.03.2024.

                               Zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama

 

Uspješna implementacija Zakona o slobodnom pristupu informacijama neophodna je u cilju jačanja transparentnosti rada organa vlasti, te u tom duhu unapređenja demokratskih procesa. Pored nesporno opravdane i dokazane svrhe u afirmaciji javnog interesa, implementacija iz ugla Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, pokazala je opterećenja u nesrazmjerno ogromnom broju predmeta – žalbi, upućenih Agenciji kao drugostepenom organu. Intezitet upravnih sporova dinamizira se od 2016. godine i kulminira u 2023. god.

U tom duhu želimo da informišemo javnost o broju predmeta po kojima se postupalo u toku prethodnih godina. 
•    2016. godine, Agencija je zaprimila 3554 žalbi, sa trendom konstantnog rasta,
•    2021. godine zaprimljeno je 5405 žalbe, od kojeg je broja odlučeno 4 101 predmeta, 
•    da bi u 2022. godini zaprimila 8 865 žalbi, od kojeg je broja odlučeno 3 742 predmeta, 
•    dok u 2023. godini zaprimila 7365 žalbi, od kojeg je broja odlučeno 5 385 predmeta. 
•    podaci za 2024. godinu govore da je Agencija u januaru i februaru zaprimila 1 437 žalbi.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
06.02.2024.

                               JAČANJE SVIJESTI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 

Predmeti i prigovori u oblasti zaštite ličnih podataka,  kako fizičkih tako i pravnih lica, obzirom na inače globalne izazove ovog  pitanja , pod posebnom su  pažnjom u radu Agencije za zaštitu ličnih podataka , te u tom duhu , informišemo javnost o pitanjima , koja su u ovoj oblasti  obilježila predhodnu godinu.


Agenciji se u predhodnoj godini  u cilju zaštite privatnosti obratilo preko 260 lica od čega je 127 Upita vezano za zloupotrebu ličnih podataka, u smislu neosnovanog zadržavanja ličnih karata od trećih lica, obrada podataka o ličnosti prilikom kupovine robe, neovlašćeno korišćenje broja telefona građana u marketinške svrhe, video nadzora u stambenim zgradama, hotelima i drugim objektima, online klađenja , te ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Valja napomenuti da su se građani u protekloj godini, što se tiče zaštite privatnosti u većem broju nego prethodnih godina, interesovali za svoja prava, što ukazuje na pojačanu svijest građana o zaštiti svojih ljudskih prava, garantovanih najvišim međunarodnim standardima. 


Takođe, Agencija je u toku 2023. godine zaprimila 137 Zahtjeva koji su se odnosili na Zahtjeve za davanje mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Saglasnosti za uvođenje video nadzora, kao i Saglasnosti za iznošenje i obradu ličnih podataka, Rješenja po Prigovoru, odgovore na tužbu Upravnom sudu, te obraćanje pravnih lica za Evidenciju podataka o zbirkama podataka o ličnosti. 


Građani veliko interesovanje pokazuju i telefonskim putem, te službenici Agencije daju potrebna uputstva i pravne savjete u rješavanju njihovih nedoumica, a sve u cilju zaštite ličnih podataka i privatnosti. 


Saopštenje za javnost
30.01.2024.

             ČEDOMIR MITROVIĆ IMENOVAN ZA DIREKTORA AGENCIJE

 

Na danas , održanoj   sjednici Savjeta Agencije, jednoglasno donijeta je Odluka o imenovanju Čedomira Mitrovića  za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i Slobodan pristup informacijama.Čedomir Mitrović je do izbora direktora obavljao poslove kontrolora  u Odsjeku za nadzor u oblasti zaštite ličnih podataka  

 

U skladu sa svojim nadležnostima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Statutom Agencije, Savjet Agencije je raspisao 05.01.2024. godine, Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

 

Nakon isteka  roka za podnošenje prijava, Savjet Agencije je na Sjednici konstatovao da su na Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije prispjele tri kandidature, od kojih dva kandidata  ne ispunjavaju konkursom potrebne  uslove , dok je  kandidat  Čedomir Mitrović,  uz prijavu dostavio   dokumentaciju  shodno traženim  uslovima   navedenim  u Javnom konkursu. 


Saopštenje za javnost
26.01.2024.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA SAVJETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I  SLOBODAN PRISTUP  INFORMACIJAMA mr ŽELJKA RUTOVIĆA POVODOM 28. JANUARA, MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

 

Život u dobu velikih baza podataka iz korijena je izmijenio ulogu, položaj i navike čovjeka čiji život u značajnoj mjeri postaje posredovan informacionim tehnologijama i na njima zasnovanim sadržajima.

U tom duhu, današnja globalna akumulacija i analiza obrade podataka o ličnosti utiče na kreiranje kolektivne svijesti čije posljedice između ostalog otvaraju etička, humanistička i bezbjednosna pitanja. Otuda, snaženje javne svijesti o značaju zaštite ličnih podataka koji sve više postaju snažni politički i komercijalni resurs, prioritet je čitavog društva i njegovih institucija u zaštiti osnovnih ljudskih prava.

Opširnije...