background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
25.02.2022.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je danas, 25.02.2022. godine, zaprimila anonimnu inicijativu za pokretanje postupka nadzora u Ministarstvu ekonomskog razvoja. Anonimni podnosilac inicijative navodi da se u Ministarstvu ekonomskog razvoja na nezakonit način obrađuju lični podaci zaposlenih na način da je pristup personalnim dosijeima zaposlenih omogućen neovlašćenim licima, bez saglasnosti zaposlenih.


Saopštenje za javnost
27.01.2022.

Povodom 28. januara - Dana zaštite ličnih podataka


Saopštenje za javnost
15.12.2021.

Kao direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pokrenuo sam inicijativu za postupak nadzora kod privatne zdravstvene ustanove „Codra“ i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Naime, u sredstvima informisanja, objavljena je informacija da su podnijete dvije krivične prijave protiv v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dragoslava Šćekića, od kojih se jedna odnosi na sumnju da je iz privatne bolnice „Codra“ uzeo više od 50 zdravstvenih kartona i, bez znanja bolnice i pacijenata, poslao ih u Srbiju na provjeru.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
15.12.2021.

Po nalogu direktora Agencije, a povodom inicijative člana Savjeta Agencije Muhameda Gjokaja, po službenoj dužnosti pokrenut je i vođen inspekcijski nadzor u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. U toku inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u internet stranicu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, te sačinjen zapisnik sa konstatovanim povredama odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama u dijelu proaktivne objave informacija. Subjektu nadzora dat je rok od 15 dana za otklanjanje nepravilnosti konstatovanih zapisnikom. 

Opširnije...

Reagovanje
10.12.2021.

U vezi inicijative za razrješenje predsjednika i člana Savjeta Agencije, a povodom rasprave održane u Skupštini Crne Gore 09.12.2021. godine i iznijetih netačnosti i neistina od strane predsjednika Administrativnog odbora i predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode.

Iz medija smo saznali, bez ikakvog prethodno sprovedenog postupka, da je protiv predsjednika i člana Savjeta Agencije pokrenuta inicijativa za razrješenje u Parlamentu, zbog navodne povrede člana 55 stav 1 tačka 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („4. ako prekrši obavezu čuvanja ličnih podataka“). 

Pored apsolutnog nepostojanja ovog razloga predsjednici ovih odbora su iznijeli i druge razloge koji su takođe netačni, neistiniti i politički motivisani. Pored ovih netačnosti, bez ikakve namjere da utičemo na odluku poslanika u Parlamentu, ukazujemo i na sljedeće nezakonitosti u proceduri date inicijative...

Opširnije...