background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
06.02.2024.

                               JAČANJE SVIJESTI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 

Predmeti i prigovori u oblasti zaštite ličnih podataka,  kako fizičkih tako i pravnih lica, obzirom na inače globalne izazove ovog  pitanja , pod posebnom su  pažnjom u radu Agencije za zaštitu ličnih podataka , te u tom duhu , informišemo javnost o pitanjima , koja su u ovoj oblasti  obilježila predhodnu godinu.


Agenciji se u predhodnoj godini  u cilju zaštite privatnosti obratilo preko 260 lica od čega je 127 Upita vezano za zloupotrebu ličnih podataka, u smislu neosnovanog zadržavanja ličnih karata od trećih lica, obrada podataka o ličnosti prilikom kupovine robe, neovlašćeno korišćenje broja telefona građana u marketinške svrhe, video nadzora u stambenim zgradama, hotelima i drugim objektima, online klađenja , te ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Valja napomenuti da su se građani u protekloj godini, što se tiče zaštite privatnosti u većem broju nego prethodnih godina, interesovali za svoja prava, što ukazuje na pojačanu svijest građana o zaštiti svojih ljudskih prava, garantovanih najvišim međunarodnim standardima. 


Takođe, Agencija je u toku 2023. godine zaprimila 137 Zahtjeva koji su se odnosili na Zahtjeve za davanje mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Saglasnosti za uvođenje video nadzora, kao i Saglasnosti za iznošenje i obradu ličnih podataka, Rješenja po Prigovoru, odgovore na tužbu Upravnom sudu, te obraćanje pravnih lica za Evidenciju podataka o zbirkama podataka o ličnosti. 


Građani veliko interesovanje pokazuju i telefonskim putem, te službenici Agencije daju potrebna uputstva i pravne savjete u rješavanju njihovih nedoumica, a sve u cilju zaštite ličnih podataka i privatnosti. 


Saopštenje za javnost
30.01.2024.

             ČEDOMIR MITROVIĆ IMENOVAN ZA DIREKTORA AGENCIJE

 

Na danas , održanoj   sjednici Savjeta Agencije, jednoglasno donijeta je Odluka o imenovanju Čedomira Mitrovića  za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i Slobodan pristup informacijama.Čedomir Mitrović je do izbora direktora obavljao poslove kontrolora  u Odsjeku za nadzor u oblasti zaštite ličnih podataka  

 

U skladu sa svojim nadležnostima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Statutom Agencije, Savjet Agencije je raspisao 05.01.2024. godine, Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

 

Nakon isteka  roka za podnošenje prijava, Savjet Agencije je na Sjednici konstatovao da su na Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije prispjele tri kandidature, od kojih dva kandidata  ne ispunjavaju konkursom potrebne  uslove , dok je  kandidat  Čedomir Mitrović,  uz prijavu dostavio   dokumentaciju  shodno traženim  uslovima   navedenim  u Javnom konkursu. 


Saopštenje za javnost
26.01.2024.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA SAVJETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I  SLOBODAN PRISTUP  INFORMACIJAMA mr ŽELJKA RUTOVIĆA POVODOM 28. JANUARA, MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

 

Život u dobu velikih baza podataka iz korijena je izmijenio ulogu, položaj i navike čovjeka čiji život u značajnoj mjeri postaje posredovan informacionim tehnologijama i na njima zasnovanim sadržajima.

U tom duhu, današnja globalna akumulacija i analiza obrade podataka o ličnosti utiče na kreiranje kolektivne svijesti čije posljedice između ostalog otvaraju etička, humanistička i bezbjednosna pitanja. Otuda, snaženje javne svijesti o značaju zaštite ličnih podataka koji sve više postaju snažni politički i komercijalni resurs, prioritet je čitavog društva i njegovih institucija u zaštiti osnovnih ljudskih prava.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
09.11.2023.

Povodom tekstova objavljenih 08.11.2023. godine na portalu „Pobjeda“ pod naslovom „Klinički centar je Veljovićevu medicinsku dokumentaciju dao Vijestima“, te na portalu „Vijesti“ pod naslovom „Veljović bi samo u Erakovićeve ruke“, kao direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pokrenuo sam inicijativu za postupak nadzora kod Kliničkog centra Crne Gore.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
02.11.2023.

https://www.azlp.me/storage/docs/naslovna/2023/Lejla 02.11.2023./Lejla 1.jpg

Saradnja Agencije i Savjeta Evrope


Danas je održan sastanak Savjeta Agencije i Šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici gospođe Lejla Dervišagić. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, članovi Savjeta Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić i menadžment Agencije.

Cilj sastanka je bio razmjena mišljenja i iskustava na bazi evropskih standarda kako u oblasti djelovanja zaštite ličnih podataka, tako i slobodnog pristupa informacijama, kao mehanizma, kako zaštite ljudskih prava tako i unapređenja demokratske kontrole putem zakonskog uvida u dokumente organa javne vlasti.

Učesnici su posebno akcentovali izazove u daljoj primjeni međunarodnih standarda i evropskog pravnog okvira. Takođe, istaknuto je da je u primjeni propisa od izuzetne važnosti kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje kako zaposlenih u Agenciji, tako i svih drugih društvenih aktera, pri čemu je saradnja i partnerstvo sa Savjetom Evrope od izuzetne važnosti.

Zajednička konstatacija učesnika sastanka je da saradnja između Agencije i Savjeta Evrope treba biti u narednom periodu partnerski intezivirana, sa ciljem realizacije projekata koji se tiču promocije i zaštite ličnih podataka i adekvatne primjene prava na slobodan pristup informacijama, u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i najboljih komparativnih primjera zemalja sa dugom praksom primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Opširnije...