background-image-1 background-image-2 background-image-3

Drugi sastanak "Initiative 2017", 22-24 aprila u Ohridu
25.04.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Ohrid%2C%20april%202018/Ohrid%20II.jpg

 

Direktorat za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije organizovao je drugi sastanak „Initiative 2017“ koji se održao 22-24 aprila u Ohridu. Ovom sastanku prisustvovali su predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i direktor Agencije Čedomir Mitrović.

Opširnije...

Međunarodna konferencija "Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti", 17. - 18. april 2018. Beograd
19.04.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Beograd%2C%20april%202018/Beograd%20I.jpg

U periodu od 17. – 18. aprl 2018.godine, u Beogradu – Srbija, održana je Međunarodna konferencija „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“.  Konferencija je održana uz podršku ambasade Kraljevine Norveške.  

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u tročlanom sastavu: Radenko Lacmanović, član Savjeta; Ljiljana Brajović, kontrolor i Branka Bešović, pravni savjetnik. 

Cilj Konferencije je bio upoznavanje sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), da li će nivo zaštite ličnih podatak biti na većem nivotu, šta nam to donosi GDPR i da li smo spremni za njenu primjenu i kada.  

Opširnije...

Analiza stanja zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama za 2017. godinu
23.03.2018.


Odgovor Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na Zaključke Vlade Crne Gore sa sjednice od 08.02.2018. godine
22.03.2018.

Odgovor Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na Zaključke Vlade Crne Gore sa sjednice od 08.02.2018. godine

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je dana 24.02.2018. godine primila Zaključke Vlade Crne Gore sa sjednice od 08.02.2018. godine na kojoj je razmatran Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23.09.2017. godine do 23.01.2018. godine, koji je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

 

Opširnije...

Saopštenje o preseljenju
02.03.2018.

OBAVJEŠTENJE

 

 

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je promijenila svoj poslovni prostor, pa se sada nalazi na sljedećoj adresi:

 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147

(Hotel „Best Western Premier“ - Congress Center)

 

Naše kontakt mail adrese i telefoni su ostali nepromijenjeni, tako da nas i dalje možete kontaktirati na sljedeće brojeve:

 

Savjet - tel/fax: +382 20 634 883

Direktor - tel/fax: +382 20 634 884

Zaštita ličnih podataka - tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

Slobodan pristup informacijama - tel:+382 20 621 506

E-mail: azlp@t-com.me