background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

20.01.2023.

Željko Rutović, Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, povodom 28. januara, Dana zaštite podataka o ličnosti, učestvovaće i biće panelista na regionalnom skupu “Nedjelja privatnosti 2023”, koji se održava u Beogradu od 23. do 26. januara, a u okviru projekta Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende ICEDA. 
Rutović će govoriti na panelu, Razmatranja privatnosti u dobu implementacije Digitalne Agende u zemljama Zapadnog Balkana.
Ovaj događaj stavlja u fokus pitanje privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kroz diskusiju sa stručnjacima iz civilnog, privatnog i javnog sektora, a u cilju snaženja razumijevanja javnosti izazova i prijetnji za privatnost zbog širenja i upotrebe novih digitalnih tehnologija, te u tom duhu i ukazivanja na važnost nadzora i javne kontrole nad obradom ličnih podataka.
Partneri u implementaciji projekta koji je podržan od strane Evropske Unije su: Metarmorphosis foundation (Sjeverna Makedonija), Open Dana (Kosovo), e-governance Academy (Estonija), Partneri za demokratsku promjenu Srbije, NVO 35 MM (Crna Gora) i Levizija Mjaft (Albanija).
Na skupu će učestvovati i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, gospodin Ivan Medojević.