background-image-1 background-image-2 background-image-3

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Bulevar revolucije 11, Podgorica

Savjet / tel/fax: +382 20 634 883

Direktor / tel/fax: +382 20 634 884

Zaštita ličnih podataka / tel: +382 20 634 894, +382 20 623 863

Slobodan pristup informacijama / +382 20 621 506

E-mail: azlp@azlp.me

            azlp@t-com.me