background-image-1 background-image-2 background-image-3

IZVJEŠTAJ SA 61. KONFERENCIJE BERLINSKE GRUPE - MEĐUNARODNE RADNE GRUPE ZA ZAŠTITU PODATAKA U TELEKOMUNIKACIJAMA
26.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-26-vasington/naslovna.jpg

61. konferenciji Međunarodne radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama, poznatije kao Berlinska grupa, održanoj u periodu 23.-25. april 2017. godine prisustvovali su Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i pravni savjetnik - kontrolor u Odsjeku za slobodan pristup informacijama Mirsada Suljević. Uspješno je  predstavljen izvještaj Crne Gore u oblasti zaštite podataka za period između dvije konferencije. Na konferenciji su usvojeni priijedlozi zaključaka sa prethodnog sastanka Berlinske grupe održane u novembru 2016. godine u Berlinu.

Opširnije...

Izvještaj o Spring konferenciji Autoriteta za zaštitu ličnih podataka Evrope 27 - 28 april 2017, Limasol, Kipar
26.05.2017.

Od konferencije se očekuje da usvoji dvije Odluke, jednu o modernizaciji Konvencije 108, koja je i dalje pod raspravom, drugu o priznavanju pravila i procedura, koja treba da daju novu energiju Konferenciji.

Panel I Novi režimi zaštite ličnih podataka

Predsjedavajuća Radne grupe Član 28 istakla je da je Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti ujedinjujući pravni okvir, koji ima cilj, imeđu ostalog, da ojača prava građana. RG Član 29 izdala je jedan broj priručnika o Opštoj uredbi i planira da usvoji još neke do kraja godine, navodno o sertifikaciji, profilisanju, obavještenja o povredi ličnih podataka, saglasnost, transparentnot i transferi trećim zemljama.

Opširnije...

Izvještaj Međunarodna konferencija "Transparetnost u XXI vijeku" Ottawa, Kanada 21-23 mart 2017. godine
09.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-09-kanada/image2.jpg

Konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ koja je održana u Ottawi, Kanada 21-23 mart 2017.godine, prisustvovao je član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović i, u svojstvu personalnog asistenta, Biljana Božić Rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama Glavni kontrolor.
Teme koje su bile predmet rasprave na Medjunarođnoj konferenciji „Transparetnost u XXI vijeku“ su izazovi sa kojima se susreću u radu Komesari za slobodan pristup informacijama i insititucije koje se bave pravom javnosti da zna u 21. vijeku kroz ostvarivanje principa OGP-a i otvorenih portala ali kroz dostupnost korisnih i za javnost interesantnih informacija koja su od javnog značaja. Učesnici konferencije su se bavili pitanjima najčešćih izvora informacija, a to su mediji društvene mreže i dostupnost organa vlasti na njima sa tačnim i pravovremenim informacijama čineći na taj način javnu upravu otvorenom dostupnom gradjanima i u službi građana.

Opširnije...

Održana TAIEX radionica na temu: "Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama"
20.04.2017.

/docs/naslovna/2017-04-11-taiex-radionica/image0.jpg

Dana 3. i 4. aprila 2017.godine u Podgorici  je održana TAIEX radionica na temu: „Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama“. TAIEX radionicu, kojoj je prisustvovalo 80 učesnika, predstavnika organa javne uprave, otvorio je Predsjenik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj. Obraćajući se prisutnima, gospodin Gjokaj je naglasio osnovni cilj održavanja radionice, jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenih u državnoj upravi Crne Gore i svih obveznika Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Kao uvodničari na posebnim panelima bili su Povjerenica za informacije Slovenije Mojca Polesnik, njena zamjenica Kristina Kotnih Šumah, Dubravka Bevandić, Helga Gavez i Hrvoje Vindakijević iz kancelarije Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, te član Savjeta Agencije Aleksa Ivanović i rukovodilac Odsjeka za Slobodan pristup informacijama Biljana Božić.

Opširnije...

Seminar u JU SMŠ "Mladost" Tivat
20.02.2017.

/docs/naslovna/2017-02-20-tivat-mladost-seminar/image3.jpg

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Predsjenik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, direktor Agencije, Čedomir Mitrović, Šef Odsjeka za pristup informacijama, Biljana Božić i Pravni savjetnik Odsjeka za predmete i žalbe, Jelena Pejović posjetili su dana 16.02.2017.godine u Tivtu JU SMŠ „Mladost“ Tivat. U saradnji sa predstavnicima JU SMŠ „Mladost“ Tivat koji si bili domaćini održan je seminar u multimedijalnoj sali Opštine Tivat na temu “Zaštita ličnih podataka maloljetnih lica na internetu“.

Opširnije...