background-image-1 background-image-2 background-image-3

Reagovanje

10.12.2021.

U vezi inicijative za razrješenje predsjednika i člana Savjeta Agencije, a povodom rasprave održane u Skupštini Crne Gore 09.12.2021. godine i iznijetih netačnosti i neistina od strane predsjednika Administrativnog odbora i predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode.

Iz medija smo saznali, bez ikakvog prethodno sprovedenog postupka, da je protiv predsjednika i člana Savjeta Agencije pokrenuta inicijativa za razrješenje u Parlamentu, zbog navodne povrede člana 55 stav 1 tačka 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („4. ako prekrši obavezu čuvanja ličnih podataka“). 

Pored apsolutnog nepostojanja ovog razloga predsjednici ovih odbora su iznijeli i druge razloge koji su takođe netačni, neistiniti i politički motivisani. Pored ovih netačnosti, bez ikakve namjere da utičemo na odluku poslanika u Parlamentu, ukazujemo i na sljedeće nezakonitosti u proceduri date inicijative:

 1. Nije ispunjen ni jedan zakonski uslov za razrješenje članova Savjeta Agencije;
 2. Matični odbor nikada nije razmatrao, tražio informaciju ili izjašnjenje članova Savjeta Agencije u vezi razloga na osnovu kojih sada Administrativni odbor pokreće postupak razrješenja;
 3. Nisu ispoštovane procedure izjašnjenja, shodno odredbama Zakona o radu;
 4. Predsjednik Administrativnog odbora je netačno informisao članove Odbora da je Ustavni sud poništio Mišljenje Savjeta Agencije. Ustavni sud je poništio Odluku NKT, kojom se prilikom Ustavni sud uopšte ne osvrće na dato mišljenje od strane Agencije. Takođe, u raspravi na plenarnoj sjednici Skupštine, g-din Zogović je javno izrekao nekoliko notornih neistina:
  •   Da je Savjet Agencije dao saglasnost ili odobrenje NKT za objavljivanje ličnih podataka građana u samoizolaciji. Savjet Agencije je dao neobavezujuće mišljenje.
  •   Da je Savjet Agencije odao tajne podatke. Nikakvi tajni, a ni lični podaci nisu bili u posjedu Savjeta Agencije da bi ih isti mogao odati.
  •   Da su objavljeni matični brojevi lica u samoizolaciji. Na sajtu Vlade Crne Gore su objavljena imena i adrese lica u samoizolaciji.
  •   Da Skupština Crne Gore nije usvojila izvještaj Agencije, te da je i to dovoljan razlog za smjenu, što nije tačno i ne može biti razlog za razrješenje;
 5. Jedan od tri potpisnika inicijative (Radoš Zečević) nalazi se u konfliktu interesa, shodno Odluci Agencije za sprječavanje korupcije;
 6. U Obrazloženju inicijative za razrješenje navodi se da su članovi Savjeta Agencije prekršili obavezu čuvanja ličnih podataka. Da bi se prekršila obaveza čuvanja ličnih podataka potrebno je da se prethodno vrši obrada ličnih podataka od strane Predsjednika i člana Savjeta što podrazumijeva da su prilikom obavljanja  svojih službenih poslova ovim licima dostavljeni lični podaci koje su dužni da čuvaju (shodno članu 25 Zakona), te da su iste učinili dostupnim trećim licima ili ih javno objavili. Kako prilikom postupanja po Zahtjevu za davanje Mišljenja Agenciji nisu dostavljeni spiskovi građana kojima je određena mjera samoizolacije, tako se nije mogla vršiti obrada ličnih podataka, pa je lišen svaki pravni osnov za razrješenje iz čl. 55 st. 4 Zakona;
 7. Povreda zakona u dijelu obaveze čuvanja ličnih podataka može se utvrditi isključivo u redovnom sudskom postupku, odnosno tek nakon pravosnažnosti takve presude stekli bi se uslovi za postupak razrješenja predsjenika i člana Savjeta Agencije;
 8. Prilikom davanja Mišljenja NKT posebno se vodilo računa o odredbama Konvencije 108 i 108+ za zaštitu lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka, kao i dodatnih protokola uz ove konvencije koje je Crna Gora prihvatila. Takođe, Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore sa predsjedavajućim Odbora Konvencije 108 i Komesarom za zaštitu podataka pri Savjetu Evrope je potpisao Izjavu o postupanju službi i organa u susret i za suočavanje sa problemima koje nosi pandemija koronavirusa. Tom Izjavom koju je Crna Gora prihvatila, a koja je Agenciji dostavljena na upoznavanje, između ostalog propisano je da zaštita podataka ni na koji način ne može biti prepreka spašavanju života, a upotreba prikupljenih podataka o lokacijama na kojima se okupljaju oni koji krše preporuke ili za označavanje kretanja osoba koje dolaze iz područja koja su ozbiljno pogođena COVIDom-19 ne bi bila spriječena zahtjevom u pogledu zaštite ličnih podataka;
 9. Mišljenje koje daje Agencija ne predstavlja upravni akt i ne obavezuje organ koji rješava datu upravnu stvar, pa predmetno tumačenje Savjeta Agencije oko neke upravne stvari ne može biti zakoniti razlog za razrješenje;
 10. Savjet Agencije je kolektivni organ odlučivanja, te je lična odgovornost izlišna;

Mišljenje koje smo dali na zahtjev NKT u martu 2020. godine je donešeno isključivo u svrhu zaštite zdravlja ljudi, kako bi zajedno sa drugim mjerama koje je preduzela Vlada Crne Gore i NKT, došlo do sprječavanja širenja epidemije i očuvanja zdravlja građana i njihovih života. Tačno je da je rađeno brzo i efikasno kako bi zakonski uvedena mjera izolacije bila ispoštovana pa je, samim tim, i spriječeno širenje dalje zaraze i poslije toga je Crna Gora postala jedna od rijetkih free destinacija u Evropi.

Eventualnim razrješenjem došlo bi do totalne blokade još jedne nezavisne institucije u Crnoj Gori i značajnih troškova po budžet, kako zbog nemogućnosti rješavanja predmeta u zakonskom roku, tako i zbog isplate nadoknada zbog razrješenja na nezakonit način. Naime, nepostupanje Savjeta Agencije u ostavljenom vremenskom roku predstavlja kršenje zakona, što za posljedicu ima izvjestan gubitak spora, tj. uspješnost tužbenog zahtjeva i ogromnu finansijsku štetu po budžet. O kolikoj šteti bi se radilo najbolje govori podatak da Savjet Agencije samo na mjesečnom nivou razmatra cca 450 predmeta i donese isti broj odluka. Takođe, sasvim je izvjesno da bi protivpravnim postupkom razrješenja smjenjeni članovi Savjeta u redovnom sudskom postupku ostvarili pravo na nadoknadu materijalne štete u vidu izgubljenih zarada za period do isteka mandata, odnosno period od tri naredne godine. Istovremeno, popunjavanje pozicije predsjednika i člana Savjeta podrazumijevalo bi isplatu zarada novoimenovanim članovima Savjeta, što bi opet predstavljalo dodatan rashod budžeta.   

Zbog činjenice da se radi o isključivo politički motivisanom predlogu za razrješenje, obratili smo se i Predsjedniku Skupštine Crne Gore i Delegaciji evropske unije u Crnoj Gori, ukazujući na niz nezakonitosti sadržanih u predlogu za razrješenje, te očekujući od istih adekvatnu reakciju.

 

Predsjednik Savjeta Agencije
Sreten Radonjić

Član Savjeta Agencije
Bojan Obrenović