background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
13.09.2021.

Povodom javnog poziva NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da se pokrene postupak protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ukazujem na sljedeće:


Prije svega, u dijelu ocjene NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da bi doprinos člana Savjeta AZLP, Muhameda Gjokaja, bio mnogo efikasniji ukoliko bi on preuzeo aktivniju ulogu u rukovođenju, usmjeravajući rad AZLP-a i na sprovođenje sankcija kao mehanizma za poštovanje zakonskih okvira iz njene nadležnosti, pojasnio bih da je Agencija samostalan i nezavisan organ sa precizno utvrđenim nadležnostima kako Savjeta tako i direktora, pa samim tim pokušaj ove NVO da sugeriše način organizacije rada i nadležnosti organa Agencije, mimo onih utvrđenih zakonom i Statutom, kao i favorizovanje bilo koga, u ovom slučaju gospodina Gjokaja, u ranijem sazivu predsjednika Savjeta Agencije, smatram vrlo neprikladnim i u najmanju ruku neprimjerenim pokušajem uticaja na samostalnost i nezavisnost našeg rada.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
29.04.2021.

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencije, između ostalog, donijeto je mišljenje po Zahtjevu Državne izborne komisije. Naime, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama obratila se Državna izborna komisija Zahtjevom (Zahtjev br. 06-11-2731-1/21 od 19.04.2021. godine) kojim se traži mišljenje da li Državna izborna komisija u skladu sa svojim ovlašćenjima koja joj pripadaju, saglasno propisima, kao i činjenici da birač može biti upisan u birački spisak samo na jednom biračkom mjestu može vršiti provjeru da li se birač koji upisan u birački spisak Crne Gore istovremeno nalazi u biračkom spisku Bosne i Hercegovine dostupnom na javnom portalu https://www.izbori.ba/, Republike Srbije dostupnom na javnom portalu https://upit.birackispisak.gov.rs/ kao i drugih država čiji je birački spisak javno dostupan. 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
11.03.2021.

Povodom teksta objavljenog u Dnevnim novinama „DAN“ 11.03.2021. godine, na strani 6, pod naslovom „Radonjić ne da papire za Možuru“, Predsjednik Savjeta Agencije g-din Sreten Radonjić se obratio sljedećim saopštenjem:

Nije prvi put da putem netačnih i tendencioznih informacija radite na pokušaju moje lične i profesionalne diskreditacije. Kao što ste i vjerovatno primjetili, redovno ignorišem takve vaše nastupe ali, zbog istinitog informisanja javnosti u odnosu na tekst pod naslovom „Radonjić ne da papire za Možuru“, saopštavam sljedeće:

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
27.01.2021.

28. januar - Dan zaštite ličnih podataka

 

„Niko se ne smije izložiti proizvoljnom miješanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Svako ima pravo na zakonsku zaštitu od ovakvog miješanja ili napada." (Definicija prava na privatnost iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, čl. 12)

 Pravo na privatnost neotuđivo je pravo pojedinca da u odnosu na poziciju koju igra u društvu samostalno odlučuje o tome koje činjenice iz svog privatnog života želi da iznese u javnost. Ovaj naizgled jednostavan koncept, koji je prihvaćen u različitim svetskim jurisdikcijama i koji prirodno postoji u čovjeku, zbog čega se i naziva neotuđivim, teško je na jednostavan način definisati, objasniti, i kao takvo - prihvatiti. Digitalno doba donijelo je vrijeme prema kome tradicionalni koncept privatnosti više nije moguće zamisliti, jer većina stvari koje danas obavljamo odvija se na internetu, a o svom digitalnom otisku ne vodimo jednako računa kao što je to u realnom svijetu slučaj.

 

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
07.12.2020.

Regionalni sastanak o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u zemljama zapadnog Balkana

24. novembar 2020, online sastanak 

 

Prvi regionalni sastanak o zaštiti ličnhih podataka i sprovođenju GDPR-a koji se održao onlajn 24. novembra 2020. godine okupio je predstavnike zemalja zapadnog Balkana koji dolaze iz institucija i autoriteta odgovornih za zaštitu ličnih podataka, kao i ministarstava za informacione i komunikacione tehnologije, Savjeta za regionalnu saradnju, i predstavnike Evropske komisije. Cilj sastanka bio je da ozvaniči strukturirani regionalni sastanak o zaštiti ličnih podataka i razgovara o koracima koje je potrebno preduzeti u državama zapadnog Balkan ka usklađivanju i sprovođenju odgovarajuće pravne tekovine EU (tj. GDPR). Kako bi olakšao diskusiju i podržao zapadni Balkan za konkretnim prijedlozima, Savjet za regionalnu saradnju je naručio studiju da procijeni usklađenost pravnog okvira u svakoj državi zapadnog Balkana sa GDPR-om, uključujući prepoznavanje izazova i potreba u svakoj državi. Nacrt izvještaja za svaku državu dostavljen je svakoj zemlji prije sastanka i predstavljen tokom sastanka od strane angažovanih savjetnika. Sastanak je pomogao da se ozvaniči pokretanje regionalnog dijaloga o zaštiti ličnih podataka i privatnosti, naročito o sprovođenju GDPR-a; takođe prvi korak u umrežavanju agencija za zaštitu ličnih podataka širom regiona. U ime ove Agencije sastanku je prisustvovao g. Ivan Medojević, direktor Agencije.