background-image-1 background-image-2 background-image-3

Rješenje Savjeta Agencije
26.08.2020.

Rješenje Nova srpska demokratija

Opširnije...

Saopštenje za javnost
25.08.2020.

Saopštenje za javnost u vezi nezakonite obrade ličnih podataka od strane koalicije „Za budućnost Crne Gore“

 

Postupajući u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima vezano za utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka putem kreirane aplikacije za prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori a nalaze se u biračkom spisku, putem koje će građani moći anonimno da unose lične podatke birača, čime će se formirati baza ličnih podataka, kontrolori Agencije su izvršili nadzor kod političkog subjekta „Nova srpska demokratija“, konstituenta koalicije „Za budućnost Crne Gore“ kod koga se nalazi pomenuta aplikacija.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
28.07.2020.

Imajući u vidu interesovanje javnosti povodom mišljenja koje je Agencija donijela u odnosu na zahtjev NKT u cilju objavljivanja imena lica u samoizolaciji, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama daje sljedeće saopštenje:

 

Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 21.03.2020. godine obratilo se Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Zahtjevom kojim se traži mišljenje da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja. U svom zahtjevu NKT ističe da ranije preduzete mjere informisanja i edukacije javnosti, kao i preporuke i naredbe, nisu dale pozitav efekat, te da su registrovane brojne pojave nepoštovanja propisane mjere samoizolacije.

Opširnije...

Saopštenje Savjeta Agencije na navode CGO od 05.04.2020.godine
06.04.2020.

 

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama izabrao je Ivana Medojevića u skladu sa Zakonom. Prigovor koji je ekspresno stigao iz CGO nema utemeljenje u Zakonu. Ovim putem ukazujemo na nekoliko odlučnih činjenica u vezi sa izborom novog direktora Agencije: 

-Ivan Medojević ispunio je sve uslove Konkursa, odnosno imperativne odredbe iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje se odnose na izbor direktora.

-Medojević je dostavio odgovarajuću Izjavu da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje u skladu sa Zakonom, za koju se interesuje CGO.

-Pored toga, Medojević je uz dokumentaciju dostavio i Mišljenje Ministarstva javne uprave, kao jedino nadležnog državnog organa za tumačenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u kojem se eksplicitno navodi da njegovo vršenje konkretne dužnosti u MORT ne može predstavljati ograničenje za izbor na mjesto direktora Agencije u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dakle, valja pažljivo iščitati i pravilno tumačiti sve zakonske odredbe, a ne samo pojedine.

Samo na taj način vidjećemo da Zakon o državnim službenicima i namještenicima i terminološki jasno razlikuje ODREĐIVANJE vršioca dužnosti do 6 mjeseci od IMENOVANJA ILI POSTAVLJENJA na mandat od strane Vlade na koje se pozivaju u CGO citirajući Zakon. A ograničenje za izbor direktora odnosi se na onog kandidata kome je Vlada povjerila mandat, a nikako na onoga ko je određen da privremeno vrši dužnost.

Na kraju, posebno napominjemo da je Savjet Agencije povodom izbora direktora održao dvije sjednice u punom sastavu i u prisustvu sekretara i predstavnika stručne službe Agencije, kada je jednoglasno potvrdio da kandidat Ivan Medojević ispunjava zakonom propisane uslove za direktora Agencije.

 


Saopštenje za javnost
03.04.2020.

 

Na danas održanoj sejdnici Savjeta Agencije donijeta je Odluka o imenovanju Ivana Medojevića za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

U zakonom predviđenoj proceduri i sprovedenom Javnom konkursu, uslove za imenovanje direktora/ice Agencije ispunjavala su tri kandidata/kinje:

1. Čedomir Mitrović

2. Goranka Vučinić

3. Ivan Medojević

Nakon uvida u dokumentaciju i lične biografije kandidata, većinom glasova „za“ i to predsjednika Savjeta Sretena Radonjića i člana Savjeta Bojana Obrenoviće imenovan je Ivan Medojević, dugogodišnji državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu, dok je član Savjeta Muhamed Gjokaj bio protiv njegovog izbora.

Savjet je, cijeneći važnost budućeg rada Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i potrebu kadrovske promjene u ovoj instituciji, a polazeći od dosadašnjeg rada državnog tužioca Ivana Medojevića smatrao da gospodin Medojević može uspješno odgovoriti svim obavezama koje stoje pred ovom značajnom institucijom u narednom periodu.