background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
09.03.2020.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama objavila je Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije. Javni konkurs objavljen je na web sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  http://www.zzzcg.me/poslovi/7340887/   i u dnevnim listovima „Dan” i „Pobjeda”. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u štampanom mediju. 

 

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje .


Saopštenje za javnost
27.01.2020.

28. januar - Dan zaštite ličnih podataka

 

Evropski Dan zaštite ličnih podataka izvan Evrope poznat je i kao Dan privatnosti, a svrha mu je podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, što predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti svakog demokratskog društva. Savjet Evrope je 2006. godine, uz podršku Evropske komisije, proglasio Evropskim danom zaštite podataka 28. januar, jer je istog datuma 1981. godine za potpisivanje otvorena Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka – tzv. “Konvencija 108”.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
21.01.2020.

Dana 13.01.2020. godine u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama održana je konstitutivna sjednica novoizabranog Savjeta Agencije. 

Sjednici Savjeta Agencije prisustvovali su predsjednik Savjeta Agencije Sreten Radonjić, članovi Savjeta Bojan Obrenović i Muhamed Gjokaj, direktor Agencije Čedomir Mirović, pomoćnk direktora Sabahudin Delić kao i rukovodioci organizacionih jedinica u Agenciji.

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
02.12.2019.

/docs/naslovna/2019/Strazbur%20nov%202019/Laci%203.jpg

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Radenko Lacmanović učestvovao je na 39. plenarnom sastanku Komiteta konvencije za zaštitu podataka (108), održanom od 19. do 21.novembra u Strazburu.

Opširnije...

Analiza Zakona o SPI
10.10.2019.

Ova analiza izrađena je u okviru aktivnosti 1.3. Twinning Light projekta Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information koji se sprovodi od avgusta 2018. do februara 2019, od strane partnera Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Republike Hrvatske i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Opširnije...