background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
30.09.2021.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Ivan Medojević je inicirao postupak nadzora kod privatne zdravstvene ustanove „Codra“ i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Naime, u sredstvima informisanja, objavljena je informacija da su podnijete dvije krivične prijave protiv v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dragoslava Šćekića, od kojih se jedna odnosi na sumnju da je iz privatne bolnice „Codra“ uzeo više od 50 zdravstvenih kartona i bez znanja bolnice i pacijenata, poslao ih u Srbiju na provjeru.

Inicijativa je pokrenuta s obzirom na postojanje mogućnosti nezakonite obrade ličnih podataka, te da se radi o posebnoj kategoriji ličnih podataka.


Saopštenje za javnost
28.09.2021.

Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom 28. septembra, Međunarodnog dana prava javnosti da zna

 

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže javna vlast danas je široko priznato kao osnovno ljudsko pravo, zaštićeno međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Slobodan pristup informacijama je osnov demokratskog života, njime se afirmiše otvorenost javne administracije, što omogućava građaninu da formira kritičko-objektivno mišljenje o stanju i pojavama u jednom društvu, odnosno da putem zakonske mogućnosti dobije informacije o pitanjima od javnog interesa. Uostalom, posjedovanje informacija je i temelj savremenih participativnih političkih kultura, jer se uz pomoć Zakona o slobodnom pristupu informacijama građani i ukupna javnost ostvaruju uvid u rad organa vlasti, na osnovu informacija formiraju mišljenja i stavove o bitnim društvenim i državnim pitanjima, učestvuju u procesu donošenja odluka, kontrolišu njihov sadržaj i sprovođenje.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
13.09.2021.

Povodom javnog poziva NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da se pokrene postupak protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ukazujem na sljedeće:


Prije svega, u dijelu ocjene NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da bi doprinos člana Savjeta AZLP, Muhameda Gjokaja, bio mnogo efikasniji ukoliko bi on preuzeo aktivniju ulogu u rukovođenju, usmjeravajući rad AZLP-a i na sprovođenje sankcija kao mehanizma za poštovanje zakonskih okvira iz njene nadležnosti, pojasnio bih da je Agencija samostalan i nezavisan organ sa precizno utvrđenim nadležnostima kako Savjeta tako i direktora, pa samim tim pokušaj ove NVO da sugeriše način organizacije rada i nadležnosti organa Agencije, mimo onih utvrđenih zakonom i Statutom, kao i favorizovanje bilo koga, u ovom slučaju gospodina Gjokaja, u ranijem sazivu predsjednika Savjeta Agencije, smatram vrlo neprikladnim i u najmanju ruku neprimjerenim pokušajem uticaja na samostalnost i nezavisnost našeg rada.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
29.04.2021.

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencije, između ostalog, donijeto je mišljenje po Zahtjevu Državne izborne komisije. Naime, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama obratila se Državna izborna komisija Zahtjevom (Zahtjev br. 06-11-2731-1/21 od 19.04.2021. godine) kojim se traži mišljenje da li Državna izborna komisija u skladu sa svojim ovlašćenjima koja joj pripadaju, saglasno propisima, kao i činjenici da birač može biti upisan u birački spisak samo na jednom biračkom mjestu može vršiti provjeru da li se birač koji upisan u birački spisak Crne Gore istovremeno nalazi u biračkom spisku Bosne i Hercegovine dostupnom na javnom portalu https://www.izbori.ba/, Republike Srbije dostupnom na javnom portalu https://upit.birackispisak.gov.rs/ kao i drugih država čiji je birački spisak javno dostupan. 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
11.03.2021.

Povodom teksta objavljenog u Dnevnim novinama „DAN“ 11.03.2021. godine, na strani 6, pod naslovom „Radonjić ne da papire za Možuru“, Predsjednik Savjeta Agencije g-din Sreten Radonjić se obratio sljedećim saopštenjem:

Nije prvi put da putem netačnih i tendencioznih informacija radite na pokušaju moje lične i profesionalne diskreditacije. Kao što ste i vjerovatno primjetili, redovno ignorišem takve vaše nastupe ali, zbog istinitog informisanja javnosti u odnosu na tekst pod naslovom „Radonjić ne da papire za Možuru“, saopštavam sljedeće:

 

Opširnije...