background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
02.04.2020.

 

Danas, 02. aprila 2020. godine, održana je XXIII sjednica Savjeta Agencije, na kojoj su, između ostalog, razmatrane prispjele kandidature za imenovanje direktora/ice Agencije.

U skladu sa svojim nadležnostima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Statutom Agencije, Savjet Agencije je raspisao Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja i na web sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 09.marta 2020. godine. 

Poslije isteka petnaestodnevnog roka za podnošenje prijava, Savjet Agencije je konstatovao da su na Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije prispjele tri kandidature, i to od strane Čedomira Mitrovića, Goranke Vučinić i Ivana Medojevića. Takođe, Savjet Agencije je, uvidom u dokumentaciju, konstatovao da su sva tri kandidata blagovremeno dostavili svoje prijave, da su prijave potpune i da su priloženi potrebni dokazi, da sva tri kandidata ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu. 

Odluku o imenovanju direktora/ice Agencije Savjet će donijeti na narednoj sjednici, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.


Saopštenje za javnost
27.03.2020.

 

Prateći preporuke Vlade Crne Gore, svjesni da očuvanje javnog zdravlja u Crnoj Gori prolazi kroz težak ispit koji je uzrokovala epidemija virusa COVID-19, koji je WHO proglasila pandemijom zbog lakoće načina širenja, izražavajući punu podršku i zahvalnost svim zdravstvenim radnicima, javni funkcioneri Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama uplatiće na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti iznose u visini 50% jedne mjesečne zarade. 


Saopštenje za javnost
20.03.2020.

 

Polazeći od svojih nadležnosti i uloge u sistemu, svjesni da očuvanje javnog zdravlja u Crnoj Gori prolazi kroz težak ispit koji je uzrokovala epidemija virusa COVID-19, a imajući u vidu povećan obim obrade ličnih podataka, mogućnost njihove zloupotrebe i kršenja zakonskih odredbi, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama upućuje

 

PREPORUKE

svim nadležnim organima, medijima, građanima i javnosti

Opširnije...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE !
19.03.2020.

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama poziva sve zainteresovane stranke da, uslijed okolnosti nastalih širenjem virusa COVID-19, od ponedjeljka, 23. marta 2020. godine, do daljnjega, a u cilju zaštite, suzbijanja nastanka i širenja virusa, izbjegavaju lični dolazak u sjedište Agencije.

 

Lica koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije mogu to da čine telefonom, elektronskom poštom ili klasičnom poštom, na kontakt podatke Agencije koji su objavljeni na internet stranici Agencije, i to:

tel. 020-634-883, 

e-mejl: azlp@t-com.me 

adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, Podgorica

 

Arhiva Agencije neće ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije, a predstavnici službe Agencije neće primati stranke niti će ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije.

 

Navedenim mjerama, kao i uspostavljenom organizacijom rada zaposlenih u službi, Agencija se pridružuje poštovanju privremenih mjera i preporuka na zaštiti građana od širenja koronavirusa.

 

U ovoj delikatnoj situaciji potrebno je da svi daju maksimalan lični doprinos kako bi predložene mjere dale efekat i kako bi se olakšao posao prvenstveno zdravstvenim radnicima i drugim licima koja su angažovana u planiranju i sprovođenju mjera na očuvanju zdravlja građana.

 


Saopštenje za javnost
09.03.2020.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama objavila je Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije. Javni konkurs objavljen je na web sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  http://www.zzzcg.me/poslovi/7340887/   i u dnevnim listovima „Dan” i „Pobjeda”. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u štampanom mediju. 

 

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje .