background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
27.01.2021.

28. januar - Dan zaštite ličnih podataka

 

„Niko se ne smije izložiti proizvoljnom miješanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Svako ima pravo na zakonsku zaštitu od ovakvog miješanja ili napada." (Definicija prava na privatnost iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, čl. 12)

 Pravo na privatnost neotuđivo je pravo pojedinca da u odnosu na poziciju koju igra u društvu samostalno odlučuje o tome koje činjenice iz svog privatnog života želi da iznese u javnost. Ovaj naizgled jednostavan koncept, koji je prihvaćen u različitim svetskim jurisdikcijama i koji prirodno postoji u čovjeku, zbog čega se i naziva neotuđivim, teško je na jednostavan način definisati, objasniti, i kao takvo - prihvatiti. Digitalno doba donijelo je vrijeme prema kome tradicionalni koncept privatnosti više nije moguće zamisliti, jer većina stvari koje danas obavljamo odvija se na internetu, a o svom digitalnom otisku ne vodimo jednako računa kao što je to u realnom svijetu slučaj.

 

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
07.12.2020.

Regionalni sastanak o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u zemljama zapadnog Balkana

24. novembar 2020, online sastanak 

 

Prvi regionalni sastanak o zaštiti ličnhih podataka i sprovođenju GDPR-a koji se održao onlajn 24. novembra 2020. godine okupio je predstavnike zemalja zapadnog Balkana koji dolaze iz institucija i autoriteta odgovornih za zaštitu ličnih podataka, kao i ministarstava za informacione i komunikacione tehnologije, Savjeta za regionalnu saradnju, i predstavnike Evropske komisije. Cilj sastanka bio je da ozvaniči strukturirani regionalni sastanak o zaštiti ličnih podataka i razgovara o koracima koje je potrebno preduzeti u državama zapadnog Balkan ka usklađivanju i sprovođenju odgovarajuće pravne tekovine EU (tj. GDPR). Kako bi olakšao diskusiju i podržao zapadni Balkan za konkretnim prijedlozima, Savjet za regionalnu saradnju je naručio studiju da procijeni usklađenost pravnog okvira u svakoj državi zapadnog Balkana sa GDPR-om, uključujući prepoznavanje izazova i potreba u svakoj državi. Nacrt izvještaja za svaku državu dostavljen je svakoj zemlji prije sastanka i predstavljen tokom sastanka od strane angažovanih savjetnika. Sastanak je pomogao da se ozvaniči pokretanje regionalnog dijaloga o zaštiti ličnih podataka i privatnosti, naročito o sprovođenju GDPR-a; takođe prvi korak u umrežavanju agencija za zaštitu ličnih podataka širom regiona. U ime ove Agencije sastanku je prisustvovao g. Ivan Medojević, direktor Agencije.


Saopštenje za javnost
28.08.2020.

Saopštenje za javnost u vezi pokretanja prekršajnog postupka protiv koalicije „Za budućnost Crne Gore“

Kao što smo obavjestili javnost u saopštenju od 25.08.2020. godine, postupajući u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima vezano za utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka putem kreirane aplikacije od strane koalicije „Za budućnost Crne Gore“, ovlašćena lica Agencije su izvršila nadzor, kojim je utvrđeno da je formiranje ove aplikacije u suprotnosti sa članom 28 Zakona o zaštiti ličnih podataka, obzirom da: 

- navedena aplikacija putem koje će se vršiti obrada ličnih podataka nije definisana niti jednim zakonom, 

- ne postoji pisana saglasnost lica čiji će se podaci obrađivati, 

- rukovalac se nije obratio nadležnom organu za dobijanje neophodne saglasnosti za automatsku obradu podataka.

 

Opširnije...

Rješenje Savjeta Agencije
26.08.2020.

Rješenje Nova srpska demokratija

Opširnije...

Saopštenje za javnost
25.08.2020.

Saopštenje za javnost u vezi nezakonite obrade ličnih podataka od strane koalicije „Za budućnost Crne Gore“

 

Postupajući u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima vezano za utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka putem kreirane aplikacije za prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori a nalaze se u biračkom spisku, putem koje će građani moći anonimno da unose lične podatke birača, čime će se formirati baza ličnih podataka, kontrolori Agencije su izvršili nadzor kod političkog subjekta „Nova srpska demokratija“, konstituenta koalicije „Za budućnost Crne Gore“ kod koga se nalazi pomenuta aplikacija.

Opširnije...