background-image-1 background-image-2 background-image-3

Stav Savjeta Agencije o snimanju saobraćajnih policajaca prilikom vršenja kontrole
02.11.2018.

 

Dana 17. 10. 2018. godine na e-mail adresu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ste dostavili Upit br.06-29-10079-1/18 kojim tražite odgovor na pitanje da li vozači i saputnici  imaju pravo da prilikom kontrole saobraćajne policije mobilnim telefonom ili drugim uređajem bilježe audio/video sadržaj same kontrole s obzirom da se radi o snimanju službenog lica koje vrši službenu radnju. Dalje navodite da se u novinskim člancima posljednjih dana moglo pročitati kako je određena osoba kreirala video zapis/fotografije u toku saobraćajne kontrole od strane policije, "što je strogo zabranjeno" ali se ne navodi kojim zakonom ili propisom. Takođe ističete da ste predmetni Upit prethodno proslijedili na adresu Uprave policije ali da ste upućeni da se obratite ovoj Agenciji.

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, obavještavamo Vas o sljedećem: 

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017) video nadzor je propisan kao poseban vid obrade ličnih podataka. U članu 35 ovog zakona propisuje se način uvođenja video nadzora u javnom sektoru, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika. Međutim, pitanje audio/vizuelnog snimanja službenog lica prilikom vršenja službene radnje od strane vozača ili saputnika nije uređeno istim. 

 

Vodeći računa o pravu na zaštitu ličnih podataka i pravu javnosti da zna, Savjet Agencije je stanovišta da prednost u konkretnom slučaju treba dati pravu javnosti da zna s obzirom da se radi o službenom licu koje obavlja službenu radnju. Dakle, ukoliko se ne radi o situacijama u kojima je snimanje službenog lica zakonski zabranjeno i ukoliko se snimanje vrši na način da se istim ne ometa tj. ne sprječava službeno lice u vršenju službene radnje, smatramo da ne postoje smetnje da isto bude snimano na javnom mjestu. Ovo iz razloga što se snimanjem službenog lica  prilikom obavljanja službene radnje na javnom prostoru ne može povrijediti privatnost tog lica jer je isto na radnom zadatku i vrši javna ovlašćenja. Međutim, službeno lice se ne može snimati u službenim prostorijama jer je način vršenja video nadzora u službenom prostoru uređen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju javnog objavljivanja snimljenog materijala ova Agencija nema ovlašćenje da sprovodi postupak nadzora već lice koje se nalazi na snimku, a koje smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu ličnih podataka, može pokrenuti sudski postupak.  

 

Cijeneći da se u javnosti posljednjih godina pojavljuje sve veći broj snimaka ovakve vrste nastalih upotrebom sredstava savremene tehnologije koja su svima dostupna, smatramo da se na ovaj način podstiču javni službenici da prilikom vršenja javnih ovlašćenja savjesno postupaju i afirmiše njihova odgovornost.

 

                        

                                                                                                                                       SAVJET AGENCIJE:

    

                                                                                                                                       Predsjednik, Muhamed Gjokaj

 

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Saveza slijepih Crne Gore
16.10.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Laci%2C%20Igalo.jpg

Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Saveza slijepih Crne Gore potpisan je u nedjelju, 14. oktobra 2018. godine, u hotelu „Vojvodina“ u Igalu. Potpisivanje je upriličeno povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, najprepoznatljivijeg znaka slijepog čovjeka. U ime Agencije, Memorandum je potpisao član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović, a ispred Saveza slijepih Crne Gore, Izvršni direktor Goran Macanović. 

Opširnije...

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA PRIVREDNA KOMORA CG
10.10.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Privredna%20komora%20CG%2C%20oktobar%202018/g_2.png

TEMA:Zaštita ličnih podataka-Obaveze privrednih subjekata

 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u srijedu 10. oktobra 2018. godine, organizovala je predavanje u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na temu: Zaštita ličnih podataka - Obaveze privrednih subjekata na kojem su govorile Mirjana Volkov, rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore i Branka Bešović, pravna savjetnica u Odsjeku.

Cijeneći važnost adekvatne primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnim akcentom na obaveze crnogorskih privrednih subjekata, pogotovu imajući u vidu da je dio subjekata koji obrađuju podatke građana EU već u obavezi da primjenjuje Opštu Uredbe o zaštiti ličnih podataka-GDPR (finansijski, telekomunikacioni, bankarski, osiguravajući sektor i drugi), organizovano je predavanje u cilju edukacije predstavnika privrednih subjekata.

Opširnije...

Saopštenje za medije
09.10.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Beograd%2C%20oktobar%202018/Beograd%2C%2009.10.2018..jpg

Rukovodioci Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore gosti Poverenika Srbije

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić primio je danas predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore Muhameda Gjokaja i direktora Agencije Čedomira Mitrovića i zadržao se sa njima u dugom razgovoru.

Poverenik i njegovi gosti razgovarali su o efektima primjene evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i mogućim problemima u vezi sa tom primjenom sa kojima će se suočavati i građani i privredni subjekti Srbije i Crne Gore.

Opširnije...

28. septembar, Dan slobodnog pristupa informacijama
27.09.2018.

 

Širom svijeta 28. septembar se obilježava kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je Ustavom i relevantnim međunarodnim dokumentima. Pravo na slobodan pristup informacijama omogućava građanima nadzor nad zakonitošću rada organa vlasti, nadzor nad trošenjem novca iz budžeta, što sprječava nenamjensko upravljanje povjerenim sredstvima, beskompromisno sužava put moguće zloupotrebe vlasti kao i korupciju. Na današnji dan se zapravo promoviše pravo crnogorskih građana, da kao društvo koje baštini različitosti bude aktivni sudionik u svim bitnim odlukama i procesima.

Značaj Zakona o slobodnom pristupu informacijama ogleda se u tome što predstavlja ključni mehanizam za spriječavnje korupcije, otkrivanje počinioca zloupotrebe službenog položaja i protivpravno trošenje javnih sredstva opredeljenih iz budžeta Crne Gore, kao i ogledalo transparentnosti društva uz nastojanje dosezanja standarda u ovoj oblasti sa ciljem uspostavljanja vladavine prava i pravne države. Transparentnost državnih i lokalnih institucija ključna je u borbi protiv korupcije te je pravo na slobodan pristup informacijama uslov za suzbijanje korupcije i put ka otvorenosti društva.

Transparentnost i odgovornost organa vlasti koju podstičemo je mjerilo demokratije društva koje težimo da učinimo otvorenim i da državna upotreba bude u službi građana. 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će 28. septembra 2018. godine otvoriti svoja vrata za sve korisnike Zakona sa ciljem upoznavanja o svim ostvarenim rezultatima Agencije i pružiti pravnu pomoć građanima u postupku ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama.