background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
31.01.2019.

/docs/naslovna/2019/Brisel%2C%20jan%202019/slika%202.jpg

Predstavnici Agencije prisustvovali 6. plenarnoj sjednici 

Evropskog Odbora za zaštitu podataka – EDPB u Briselu

 

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović - član Savjeta i Mirjana Volkov - rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore su 22. i 23. januara 2019. godine prisustvovali šestoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka - EDPB koja je održana u Briselu. Crnogorska Agencija u ovom tijelu, koje čine predstavnici članica Evropske unije i Evropski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS), ima status posmatrača koji joj je odobren na plenarnoj sjednici u novembru 2018. godine. Primarni cilj EDPB-a je da obezbijedi dosljednu primjenu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka - GDPR, podspješuje saradnju između autoriteta za zaštitu ličnih podataka, da smjernice i odgovore na dileme u vezi sa primjenom Uredbe.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
28.01.2019.

/docs/naslovna/2019/28%20januar%2C%20Dan%20za%C5%A1tite%20li%C4%8Dnih%20podataka/Slika%202..jpg

Obilježavanje 28.januara, Dana zaštite ličnih podataka

 

28. januar se obilježava kao međunarodni Dan zaštite ličnih podataka koji se vezuje za datum potpisivanja Konvencije 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i koji je prilika da se pažnja javnosti skrene na ovu značajnu temu. Tim povodom u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 28.01.2019.godine održana je edukacija zaposlenih u sektoru zdravstva. Na edukaciji su govorili Muhamed Gjokaj-predsjednik Savjeta, Sabahudin Delić- pomoćnik direktora, Dragan Sekulić- rukovodilac Odsjeka za nadzor i Mirjana Volkov- rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
27.11.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Sarajevo%2C%2027.11.2018..jpg

Povodom posjete Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine

Čelnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, Predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj i direktor Agencije Čedomir Mitrović danas su u Sarajevu održali sastanak sa direktorom Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Petrom Kovačevićem i njegovim saradnicima.

U skladu sa Memorandumom o saradnji između dvije Agencije, potpisanim tokom 2013.godine, glavne teme sastanka bile su obaveze nastale stupanjem na snagu i primjenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u Evropskoj uniji, kao i sveobuhvatno sagledavanje stanja u oblasti zaštite ličnih podataka. 

 

Opširnije...

Stav Savjeta Agencije u vezi sa opsegom video nadzora koji prilikom snimanja zahvata dio javne površine
26.11.2018.

 

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) članovima 35 do 40a ZZPL-a propisani su uslovi za vršenje video nadzora uključujući i uslove za vršenje video nadzora javnih površina u koje spadaju zelene površine, ulični trotoari i.t.d. 

Budući da ZZPL-om nije preciziran opseg javne površine koju može zahvatati kamera posredstvom koje se vrši video nadzor određenog objekta odnosno ulaza/izlaza u objekat Savjet Agencije je, na sjednici održanoj 23.11.2018.godine donio Zaključak da je sasvim dovoljno da ospeg video nadzora ne prelazi više od 0,8m širine javne površine čime bi se ostavila mogućnost licima da koriste javnu površinu a da pri tom ne budu snimani ili da izbjegnu da se nad njima vrši video nadzor posredstvom kamera.

S toga, Savjet smatra da video nadzor ne smije obuhvatati širinu javne površine iznad 0,8 m i pri tom je potrebno istaći, na vidnom mjestu, obavještenje da je dio javne površine  u navedenom obuhvatu pod video nadzorom kao i kontakt podatke odnosno zvanje i broj telefona lica koje vrši video nadzor.

Opširnije...

Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama odobren status posmatrača u EDPB-u
22.11.2018.

Evropski odbor za zaštitu podataka  (European Data Protection Board- EDPB) kao nezavisno tijelo koje čine rukovodioci po jednog nadzornog organa iz svake članice EU i Evropski supervisor za zaštitu podataka ili njihovi predstavnici a čiji je zadatak da obezbjeđuje dosljednu primjenu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) na plenarnoj sjednici održanoj 16.novembra 2018.godine odlučio je da pozitivno odgovori na zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama CG od 10.07.2018.godine i istoj dodijeli status posmatrača.

 

Ističemo zadovoljstvo što će crnogorska Agencija imati priliku da prisustvuje i direktno prati rad podgrupa i plenarne sastanke na kojima će biti razmatrana bitna pitanja i donošene značajne odluke.

 

Smatramo veoma važnim što Agencija ,kao zvanični autoritet za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori, ima status posmatrača u okviru EDPB-a kako bi pratili mišljenja, smjernice i preporuke ovog tijela što će se pozitivno reflektovati na naš budući rad i praćenje najbolje evropske prakse i dati doprinos putu u članstvo u EU.

 

Pred Crnom Gorom, Ministarstvom unutrašnjih poslova koje je predlagač i  Agencijom kao nadzornim tijelom čiji predstavnici su članovi Radne grupe  je zadatak usklađivanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa GDPR-om. U tom smislu će nam od posebnog značaja biti smjernice, preporuke i mišljenja ovog tijela.

 

SAVJET AGENCIJE:

 

Predsjednik, Muhamed Gjokaj

 

 

Opširnije...