background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

12.12.2022.

Ekspertska misija Evropske komisije o nezavisnim i regulatornim tijelima ("Peer Review Mission") u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Protekle nedelje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama boravila je ekspertska misija Evropske komisije o nezavisnim i regulatornim tijelima. Cilj misije je bio sveobuhvatna procjena zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i prakse u radu nezavisnih nadzornih ili regulatornih institucija - Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) Zaštitnika ljudskih prava i sloboda - Ombudsmana i Agencije za elektronske medije (AEM). Misija, koja je organizovana u saradnji s Ministarstvom evropskih poslova i Ministarstvom pravde, od posebnog je značaja u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlju 10 – Informatičko društvo i mediji.

U okviru misije, nezavisni eksperti iz Litvanije, Portugala i Slovenije imali su priliku da razmijene mišljenja s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, kao i Kancelarije Ombudsmana, Agencije za elektronske medije i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

U razgovorima sa ekspertima, u ime Agencije, učestvovali su mr Željko Rutović – predsjednik Savjeta, Muhamed Gjokaj – član Savjeta, Ivan Medojević – direktor, Sabahudin Delić – pomoćnik direktora, Biljana Božić – rukovoditeljka Odsjeka za SPI i Ljiljana Brajović – kontrolor. Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su, kroz direktnu komunikaciju s nezavisnim ekspertima, predočili trenutno stanje na zakonodavnom i institucionalnom planu, identifikujući nedostatke i slabosti sistema kroz razmatranje konkretnih predmeta iz nadležnosti rada Agencije.

Pored osnovnih podataka o radu, ovlašćenjima i nadležnostima, ekspertima su predstavljeni karakteristični slučajevi iz prakse u oblastima zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, u nadi da će konačni izvještaj Misije biti kvalitetan i baziran na činjenicama koje će dalje doprinijeti radu Agencije.

Tokom misije, u neposrednom razgovoru, eksperti su, između ostalog, istakli potrebu kontinuiranog snaženja pravno institucionalnog okvira, finansijske i političke nezavisnosti Agencije, a sve u cilju kreiranja neophodnih uslova za autonoman rad na evropskim principima i iskustvima zaštite javnog interesa u oblasti ljudskih prava.

Misija koja se zasniva na slučajevima nezavisnih regulatornih i nadzornih tijela ("Peer Review Mission") je bila prilika da se dodatno ojača svijest o neophodnosti kontinuiranog zajedničkog doprinosa svih društvenih aktera nezavisnosti regulatornih i nadzornih tijela, s krajnjim ciljem dostizanja najviših evropskih standarda i implementacije najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti.