background-image-1 background-image-2 background-image-3

Elektronski servisi za dostavu podataka o Rukovaocima i Zbirkama ličnih podataka

Elektronski servisi kojima se dostavljaju podaci o Rukovaocima i Zbirkama ličnih podataka uspostavljen je u saradnji sa eUpravom Crne Gore, i izvršavaju se na Portalu Elektronske Uprave Crne GoreDa biste priložili obrazac elektronskim putem potrebno je:

1. Registrovati se sa vašim email nalogom na portalu eUprave Crne Gore. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak. Kako se registrovati.

2. Poslije prijave na portalu eUprave moći ćete pokrenuti elektronski servis za registraciju Rukovaoca zbirke na ovoj adresi: Elektronski servis - AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka. U sklopu ovog elektronskog servisa unose se podaci o Rukovaocu zbirke i ovlašćenom licu u sklopu vaše firme. Kako prijaviti rukovaoca zbirke.

3. Nakon unosa podataka o rukovaocu i slanja elektronskog obrasca na portalu eUprave potrebno je isti odštampati, ovjeriti (pečatirati) i dostaviti putem pošte na arhivu Agencije. Slijedi postupak upoređivanja i zavisno od tačnosti podataka dodjeljuje se status Rukovaocu, koji se prati provjerom poslatog Zahtjeva. U slučaju da je status ODOBREN, bićete registrovani u sistemu Agencije. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak.

4. Jednom registrovani kao rukovalac zbirke u Agenciji bićete u stanju pokrenuti elektronski servis prijave zbirki ličnih podataka: Elektronski servis - AZLP prijava zbirke ličnih podataka. Vidite Kako prijaviti zbirku.


Napomene: 

- Jednom registrovani korisnik više ne treba da se registruje na portalu eUprave. Ukoliko zaboravite vašu lozinku jednostavno je možete resetovati na strani prijave: Prijava i resetovanje lozinke

- Elektronski servis za registrovanje Rukovaoca zbirke je dovoljno pokrenuti samo jednom, kada budete odobreni od strane agencije sve ostale zbirke koje prijavite biće automatski uvezane sa Rukovaocem kojeg ste prethodno prijavili. Ovaj servis treba ponovo pokrenuti samo ako se desila neka promjena u informacijama Rukovaoca, na pr. promjena adrese, telefona ili ovlašćenog lica. 

- Ako imate potrebu da prijavite nekoliko zbirki ličnih podataka, toliko puta treba pokrenuti i elektronski servis prijave zbirki. 

- Ukoliko se desila izmjena u vezi neke već prijavljene zbirke, potrebno je pokrenuti elektronski servis koji će prikazati izmjene samo za tu zbirku. Zato je potrebno nazvati zbirku istim imenom kao i prethodno dostavljena zbirka.