background-image-1 background-image-2 background-image-3

Kako prijaviti rukovaoca zbirke?

Poslije prijave na portalu eUprave moći ćete pokrenuti elektronski servis za registraciju Rukovaoca zbirke na ovoj adresi: Elektronski servis - AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka. U sklopu ovog elektronskog servisa unose se podaci o Rukovaocu zbirke i ovlašćenom licu u sklopu vaše firme. 

Da biste započeli registraciju Rukovaoca zbirke ličnih podataka, potrebno je da kliknete na dugme „eUsluga“ na stranici „AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka“.

 

2.4

 

Ukoliko  se  niste  prijavili  e-mail-om  na  Portal  eUprave  otvara  Vam  se  prozor  za  Prijavu, ukoliko jeste, ovaj korak Vam se automatski preskače i dolazite na stranicu gdje klikom na link „Uslovi korišćenja“ možete pročitati uslove korišćenja elektronske usluge. Ukoliko se slažete sa uslovima čekirajte opciju "Slažem se sa uslovima korišćenja portala" i kliknite na dugme "Slijedeće".

 

2.5

 

Otvara se stranica koja sadrži elektronski obrazac (formular) za registraciju Rukovaoca zbirke ličnih podataka.

 

 

Obavezna polja su:

-          Ime i Prezime,

-          Email adresa ovlašćenog lica,

-          Broj mobilnog telefona za kontakt i prijem SMS poruka,

-          Sektor,

-          Oblast djelovanja,

-          PIB,

-          Naziv/lično ime,

-          Adresa,

-          Email adresa rukovaoca,

-          Kontakt telefon rukovaoca,

-          Datum.

Nakon ispravno popunjenog obrazca, neophodno je sačuvati isti klikom na dugme „Sačuvaj“ , a zatim „OK“.

Ako ste uspješno sačuvali obrazac, kliknite na dugme „Slijedeće“. Otvara se stranica sa popunjenim formularom.

Možete se vratiti na izmjenu formulara klikom na dugme „Prethodno“. Nakon izmjene, formular je potrebno sačuvati.

Ukoliko su podaci tačni, kliknite na „Podnesi zahtjev”, nakon čega će se pojaviti poruka da je zahtjev uspješno podnešen. Primićete e-mail notifikaciju o uspješno podnešenom zahtjevu. 

 

2.7

 

Klikom na dugme „Izlaz“ idete na stranicu sa detaljima zahtjeva. 

 

2.8

 

Ovdje možete preuzeti zahtjev u pdf formatu klikom na „Preuzmite Vaš zahtjev“. Zahtjev je potrebno odštampati, ovjeriti (pečatirati) i dostaviti putem pošte na arhivu Agencije. Slijedi postupak upoređivanja i zavisno od tačnosti podataka dodjeljuje se status Rukovaocu, koji se prati provjerom poslatog Zahtjeva. U slučaju da je status ODOBREN, bićete registrovani u sistemu Agencije. Jednom registrovani, nije potrebno više prolaziti kroz ovaj korak.