background-image-1 background-image-2 background-image-3

Kako prijaviti zbirku ?

Čim dostavite vaše informacije o rukovaocu i ovlašćenom licu Agenciji putem gornjeg servisa bićete u stanju da pokrenete servis prijave zbirke podataka putem elektronskog servisa: Elektronski servis - AZLP prijava zbirke ličnih podataka

Da biste započeli prijavu zbirke ličnih podataka, potrebno je da kliknete na dugme „eUsluga“ na stranici „AZLP prijava zbirke ličnih podataka“.

 

3.1

 

Ukoliko  se  niste  prijavili  e-mail-om  na  Portal  eUprave  otvara  Vam  se  prozor  za  Prijavu, ukoliko jeste, ovaj korak Vam se automatski preskače i dolazite na stranicu gdje klikom na link „Uslovi korišćenja“ možete pročitati uslove korišćenja elektronske usluge. Ukoliko se slažete sa uslovima čekirajte opciju "Slažem se sa uslovima korišćenja portala" i kliknite na dugme "Slijedeće".

 

3.2

 

Morate biti prijavljeni na Portal sa e-mail-om koji je registrovan kao Rukovalac zbirke. Ukoliko nijeste registrovali Rukovaoca zbirke, možete to uraditi na stranici  „AZLP registracija rukovaoca zbirke ličnih podataka“ (Uputstvo za registraciju Rukovaoca zbirke).

 

3.3

 

Ako ste prijavljeni na Portal kao Rukovalac zbirke, otvara se stranica koja sadrži elektronski obrazac (formular) za prijavu zbirke ličnih podataka.

 

3.4

 

Polja koja se nalaze na obrascu su:

1. Naziv zbirke podataka o ličnosti

 • Naziv zbirke (obavezno polje)
 • Datum uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti (obavezno polje)

2. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

 • Pravni osnov (obavezno polje)

3. Podaci o rukovaocu zbirke podataka o ličnosti

 • PIB (već popunjeno)
 • Naziv/lično ime (već popunjeno)
 • Sjedište/prebivalište ili boravište (već popunjeno)
 • Adresa (već popunjeno)
 • Email adresa rukovaoca (već popunjeno)
 • Kontakt telefon rukovaoca (već popunjeno)
 • Postoji obradjivač zbirke podataka o ličnosti kome je obrada povjerena ugovorom – ukoliko je odgovor „Da“ otvara se „3.a. Podaci o obradjivaču zbirke podataka o ličnosti kome je obrada povjerena ugovorom“, gdje su sva polja obavezna

3.a. Podaci o obradjivaču zbirke podataka o ličnosti kome je obrada povjerena ugovorom

 • Naziv/lično ime (obavezno polje)
 • Sjedište/prebivalište ili boravište (obavezno polje)
 • Adresa (obavezno polje)

4. Svrha obrade

 • Opis (obavezno polje)
 • 1. od strane rukovaoca zbirke podataka o ličnosti uz prethodnu saglasnost lica
 • 2. Zakonom

            Potrebno je popuniti tačku 1 ili tačku 2 ili obije tačke.

5. Kategorije lica i vrste podataka o ličnosti

 • Kategorije lica (obavezno polje)
 • Vrste podataka (obavezno polje)

5.a. Kategorije lica i vrste posebnih kategorija podataka o ličnosti

 • Kategorije lica
 • Vrste posebnih kategorija podataka

6. Način prikupljanja podataka o ličnosti

 • Vrste podataka (obavezno polje)
 • Način prikupljanja (obavezno polje)

7. Način čuvanja podataka o ličnosti

 • Vrste podataka (obavezno polje)
 • Način čuvanja (obavezno polje)

8. Rok čuvanja i korišćenja podataka o ličnosti

 • Rok čuvanja - Vrste podataka (obavezno polje)
 • Rok čuvanja  (obavezno polje)
 • Rok korišćenja - Vrste podataka  (obavezno polje)
 • Rok korišćenja  (obavezno polje)
 • Postoji korisnik podataka o ličnosti – ukoliko je odgovor „Da“, otvara se „9. Podaci o korisniku podataka o ličnosti“, gdje su sva polja obavezna

9. Podaci o korisniku podataka o ličnosti