Analitičke kartice

Analitičke kartice sa svih računa koje organ ima u posjedu

Član 19 stav 3 Zakona o finasiranju političkih partija ("Službeni list Crne Gore" br. 10/14 od 26.02.2014) propisuje da je "u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i tri mjeseca nakon izbora, svaka državna i lokalna budžetska potrošaka jedinica dužna, na svojoj ili internet prezentaciji organa pod čijim se upravljanjem nalazi, objavljivati sedmodnevno analitičke kartice sa svih računa koje ima u svom posjedu".

Izbori 2018

Izvještaj 12.03. - 16.03.2018.

Analitička kartica 12.03. - 16.03.2018.

 

Izvještaj 05.03. - 09.03.2018.

Analitička kartica 05.03. - 09.03.2018.

 

Izvještaj 26.02. - 02.03.2018.

Analitička kartica 26.02. - 02.03.2018.

 

Izvještaj 19.02. - 23.02.2018.

Analitička kartica 19.02. - 23.02.2018.

 

Izvještaj 12.02. - 16.02.2018.

Analitička kartica 12.02. - 16.02.2018.

 

Izvještaj 05.02. - 09.02.2018.

Putni nalozi 05.02. - 09.02.2018.

Analitička kartica 05.02. - 09.02.2018.

 

Izvještaj 29.01. - 02.02.2018.

Analitička kartica 29.01. - 02.02.2018.

 

Putni nalozi 22.01. - 26.01.2018

Izbori 2016


Izvještaj 11.07. - 15.07.2016.


Izvještaj 18.07. - 22.07.2016.
Putni nalozi 18.07. - 22.07.2016.


Izvještaj 25.07. - 31.07.2016.
Putni nalozi 25.07. - 31.07.2016.
Putni nalog 1
Putni nalog 2


Izvještaj 01.08. - 05.08.2016.
Putni nalozi 01.08. - 05.08.2016.
Putni nalog 1
Putni nalog 2


Izvještaj 08.08. - 12.08.2016.


Izvještaj 15.08. - 19.08.2016.


Izvještaj 22.08. - 26.08.2016.


Izvještaj 29.08.-02.09.2016.
Analitička kartica 29.08.-02.09.2016.


Izvještaj 05.09.-09.09.2016.
Analitička kartica 05.09.-09.09.2016.


Izvještaj 12.09.-18.09.2016.
Analitička kartica 12.09.-18.09.2016.


Izvještaj 19.09.-25.09.2016.
Analitička kartica 19.09.-25.09.2016.


Izvještaj 26.09.-30.09.2016.
Analitička kartica 26.09.-02.10.2016.
Putni nalozi 26.09.-02.10.2016


Izvještaj 03.10.-07.10.2016.
Analitička kartica 03.10.-07.10.2016.


Izvještaj 10.10.-14.10.2016.
Analitička kartica 10.10.-14.10.2016.


Izvještaj 17.10.-21.10.2016.
Analitička kartica 17.10.-21.10.2016.
Putni nalozi 17.10.-21.10.2016


Analitička kartica 24.10.-30.10.2016.


Analitička kartica 31.10.-06.11.2016.


Analitička kartica 07.11.-13.11.2016.


Analitička kartica 14.11.-20.11.2016.

 

Izbori 2014


putni nalozi 1
putni nalozi 2

putni nalog 32/14
putni nalog 33/14
putni nalog 34/14

Izvještaj 26.05. - 30.05.2014.
Izvještaj 19.05. - 23.05.2014.
Izvještaj 12.05. - 16.05.2014.
Izvještaj 05.05. - 09.05.2014.
Izvještaj 28.04. - 30.04.2014.
Izvještaj 07.04. - 11.04.2014.
Izvještaj 31.03. - 04.04.2014.
Izvještaj 24.03 - 28.03.2014.


Posebni izvještaji