Izvještaj sa službenog puta 21.07.2016

22.08.2016.

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, i prevodilac Marija Perazić, prisustvovali su 06. jula 2016. godine konferenciji Preispitivanje zaštite podataka i privatnosti u Evropi: Oblikovanje evropske digitalne budućnosti, održanoj u Briselu, u organizaciji Public Policy Exchange. Službeni put obavljen je u periodu od 05. do 07. jula 2016.

Na konferenciji su govorili eminentni predavači iz oblasti zaštite ličnih podataka, Michele Voznick, Dr. Els De Busser, profesor David Wallom, Christoph Luykx, Boris Wojtan, Jos Dumortier, Zoe Kardasiadou, Alexander Whalen, kao i Ero Balsa.

Delegati su ispitivali nove razvoje Zakona o zaštiti podataka u Evropi. Diskutovalo se o objedinjavanju pravila o zaštiti podataka za evropska preduzeća; razmatrali su se načini za postizanje prave ravnoteže između privatnosti i bezbjednosti; ocijenjivala su se prava korisnika i povjerenje u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Predavači su diskutovali o evropskom okviru za zaštitu ličnih podataka, i s tim u vezi o tehnološkim razvojima i globalizaciji. Naveli su da su glavni ciljevi da pravila odgovaraju jedinstvenom digitalnom tržištu, da treba da postoji harmonizovan i pojednostavljen okvir, da pojedinci kontrolišu svoje podatke, i da treba modernizovati upravljanje zaštitom podataka; zatim da treba ažurirati prava i obaveze, i bolje opremiti agencije za zaštitu podataka.

Jedna od tema konferencije bila je i međunarodni transferi ličnih podataka, i s njom u vezi govorilo se o izazovu globalizacije, da transferi treba da budu olakšani, a u isto vrijeme mora se osigurati kontinuitet zaštite prava pojedinaca.

Predavači su takođe govorili o računarstvu u oblaku, i o njegovom prožimanju u moderni svijet. Zaključili su da su povjerenje i bezbjednost ključ za uspješno usvajanje računarstva u oblaku i njegove mogućnosti za upravljanjem evropskom ekonomskom ekspanzijom.

Izvještaj sa službenog puta