Saopštenje za javnost, 08.12.2015

08.12.2015.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u petak 11. decembra organizju javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Cilj skupa je da se otvoreno razgovara o dometima primjene ovog Zakona, problemima i najboljima iskustvima.

Na tribini će učestvovati članovi Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i predstavnici nevladinih organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT).  

Pozivi za učešće su poslati i  organizacijama civilnog društva, medija i državnih institucija koji učestvuju u implementaciji ovog Zakona. Takođe pozivamo sve zainteresovane građane da učestvuju na skupu, postavljaju pitanja i daju doprinos diskusiji.

Javna rasprava će se održati u velikoj sali Hotela Podgorica, u petak 11. decembra 2015, sa početkom u 10 časova.