Saopštenje za javnost, 04.11.2015

04.11.2015.

U ime Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama učesnici su bili Muhamed Gjokaj , Presjednik Savjeta Agencije , Čedomir Mitrović, kontrolor i Biljana Božić, Šef Odsjeka za pristup informacijama  koji su  bili u prilici slušati prezentacije na temu : nove informacione tehnologije i implemetacija modernih inspekcijksih procedura u nadzoru, prethodne provjere prilikom inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite ličnih podataka , medjunarodna pravna praksa i presude Evropskog suda za ljudska prava u oblasti zaštite ličnih podataka , organizacija poslovanja kancelarije Povjerenika RS, žalbeni postupak u oblasti slobodnog pristupa inmformacijama, ponovna upotreba podataka javnog sektora prema Direktivi 2003/98 EZ i Direktivi 2013/37/EU.

Tokom studijske posjete  zaposleni iz Agencije posjetili su kancelariju Kreditnog biroa Slovenije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije  i Ministarstvo javne uprave Slovenije.