Saopštenje za javnost, 11.09.2015

11.09.2015.

U studijsku posjetu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske uz podrsku TAIEX-a bili su predstavnici delegacije Agencije u periodu od 07. do 11 septembra 2015.godine u Zagrebu. Cilj studijske posjete bio je razmjena informacija o praktičnim pitanjima u oblasti slobodnog pristupa informacijama  i ponovne upotrebe podataka.

U ime Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama učesnici su bili Muhamed Gjokaj , Presjednik Savjeta Agencije , Ivana Šaranović, Pravni savjetnik i Biljana Božić, Šef Odsjeka za pristup informacijama  koji su  bili u prilici slušati prezentacije na temu : proaktivnog objavljivanja informacijama , organizacija poslovanja kancelarije Povjerenika RH , žalbeni postupak, sprovodjenje testa štetnosti, inspekcijski nadzor i sankcije, javno raspravljanje propisa ,ponovna upotreba podataka javnog sektora prema Direktivi 2003/98 EZ i Direktivi 2013/37/EU.

Tokom studijske posjete posjetili smo kancelariju Digitalno informacijsko-dokumentacijski ureda RH, Kancelariju za udruge Vlade RH, Agenciji za zaštitu osobnih podataka Hrvatske  i Ministarstvo uprave.

Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i Povjerenica za informaranje Ana Marija Muso dana 09.septembra 2015 potpisali su Memorandum o medjusobnoj saradnji .