Zoran Jelić tvrdi da u Agenciji za zaštitu ličnih podataka poštuju propise

14.12.2012.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić tvrdi da su u Agenciji za zaštitu ličnih podataka ispoštovani propisi prilikom zapošljavanja četvoro ljudi bez prethodno raspisanog javnog konkursa. Jelić objašnjava u izjavi za „Dan“ da po Zakonu o zapošljavanju poslodavci imaju mogućnost da ne raspisuju javno konkurs, ali da prijavom o tome treba da obavijeste ZZZ.

Zapošljavanje lica u određenim institucijama kod poslodavca kako u privatnom tako i u društvenom sektoru regulisano je odredbama Zakona o zapošljavanju. Svaki poslodavac je dužan da dostavi prijavu Zavodu o slobodnom radnom mjestu. On u prijavi naglašava da li želi da ona bude anonimna ili da se javno objavi na sajtu Zavoda ili sredstvima javnog informisanja. Zavod tri puta sedmično objavljuje oglase u medijima. Dakle, poslodavci imaju autonomno pravo da li će raspisati javno konkurs ili će o tome samo prijavom obavijestiti Zavod. Ukoliko želi da oglas učini vidljivim, on se objavljuje na sajtu Zavoda ili sredstvima informisanja, kaže Jelić.